top of page

TATE-projektit

Äyräväinen Rakennuttaminen tarjoaa TATE-koordinointia erityisesti rakennusurakoitsijoille, joilla ei ole yhtä laajaa osaamista talotekniikan alalta. Ohjaamme tarvittaessa TATE-urakoitsijoita ja -aliurakoitsijoita sekä autamme yhteensovituksissa ja muissa työmaan päivittäisissä TATE-asioissa.

TATE-koordinointiin voi kuulua mm. suunnitelmien läpikäynti, yhteensovitusongelmien ratkominen työmaalla tai suunnittelijoiden kanssa, yhteydenpito suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden välillä, kokoukset, kehitysehdotukset, lisä- ja muutostöiden käsittely sekä työnlaadun varmistaminen. Huolehdimme myös yhteydenpidosta ja asiakkaalle raportoinnista.

TATE-projektit
bottom of page