top of page

Elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelun vaatimukset tiukentuvat jatkuvasti ja samalla sisäilman olosuhteista täytyy pitää huolta. Palvelumme on kehitetty vastaamaan näihin tarpeisiin.
 

Ilmastonmuutoksen myötä lainsäädäntö on nostamassa rakennusten elinkaarisuunnittelun välttämättömäksi osaksi rakentamisprosessia. Elinkaarisuunnittelulla voidaan arvioida ja minimoida kiinteistön koko elinkaaren tuottama hiilijalanjälki ja sen tulee olla rakennushankkeen ensimmäisiä suunnitteluvaiheita. Luonnosvaiheessa tehdyillä päätöksillä arkkitehtuurin, rakenteiden ja tekniikan suhteen on ratkaiseva merkitys kiinteistön elinkaaren aikana syntyviin kasvihuonepäästöihin. Teemme elinkaarisuunnittelua ja hiilijalanjäljen laskentaa kaiken kokoisille rakennuksille.

Kiinteistön pitkän elinkaaren takaaminen talotekniikan asianmukaisen toiminnan avulla on vahvuutemme.

Käyttöiän merkitys

Rakennusmateriaalien aiheuttama hiilijalanjälki jakaantuu koko rakennuksen käyttöiälle. Pitkä käyttöiän saavuttaminen edellyttää toimivaa talotekniikkaa. Tämän takaamiseksi olemme kehittäneet talotekniikan toimivuusselvitys -konseptin.

Energiankulutus

Rakennuksen käytönaikainen energiankulutus muodostaa suurimman yksittäisen osan sen hiilijalanjäljestä. Siispä optimoitu energiankäyttö ei ole ainoastaan taloudellista, vaan myös ympäristöystävällistä. 

Talotekniikan
toimivuusselvitys

Toimivuusselvitys antaa selkeää tietoa kiinteistön tekniikan toimivuudesta ja konkreettisia korjaus- ja parannusehdotuksia. Annamme selvitykselle ymmärrystakuun: mikäli asiakas ei ymmärrä tai osaa tulkita raporttiamme kirjoitamme sen uusiksi.

Talotekniikan toimivuuden varmistaminen nostaa kiinteistön arvoa energiakustannusten säästön ja sisäilman olosuhteiden parantumisen kautta. Samalla kiinteistön elinkaari rasittaa ympäristöä vähemmän.

Sisäympäristön ongelmat ovat aina seurausta jostain. Kokemuksemme mukaan talotekniikasta voi löytyä ongelmia, joista osa voi olla suunnittelupöydältä lähtöisin. Liian usein ongelmat havaitaan vasta niiden kärjistyessä ja silloin niiden korjaaminen on vaikeampaa.

Äyräväinen_Rekry

Energiasuunnittelu

Haluamme edesauttaa viihtyisän ja energiatehokkaan rakennuskannan syntymistä ja ylläpitoa. Vastuullisuus on yrityksemme ydinarvo ja meillä tilojen käyttäjien hyvinvointi on energiasuunnittelun lähtökohta. Energian säästöä ei tule tehdä sisäilman olosuhteiden kustannuksella. Käyttäjätyytyväisyys pitää myös kiinteistön käyttöasteen korkeana, joka tuottaa arvoa ja johtaa kiinteistön pitkään elinkaareen.

Energiapalvelumme sisältävät mm.

• Hankekohtainen energiasuunnittelu tilaajaa palvelevan lopputuloksen saamiseksi
• Energian säästöpotentiaalin kartoitus ja hyödyntäminen
• Hybridilämmityksen (maalämpö) optimointi
• Uudisrakennusten energiaselvitys
• Korjaus- tai muutostyön energiaselvitys
• Energia- ja lämmöntalteenottoratkaisujen kannattavuusvertailut
• Tavoite-energiankulutus
• Olosuhdesimuloinnit
• Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Energiasuunnittelu

Tutustu referensseihin

Olemme toteuttaneet lukuisan määrän erilaisia rakennusautomaation ja LVIAJ-suunnittelun projekteja ympäri Suomea.

Fazer vierailukeskus
bottom of page