top of page

LVIAJ-suunnittelu

LVIAJ-suunnittelupalveluihimme kuuluu korjaus- ja muutoskohteiden ja uudisrakennusten suunnittelu kaiken kokoisissa projekteissa. Vuosikymmenten aikana olemme kehittäneet erikoisosaamista seuraavien liiketoimintayksiköiden saralla:

Turvatilat ja konesalit

Meillä on kattava kokemus asiakkaista, joille turvallisuustekijät ovat tärkeitä tai jopa kriittisiä ominaisuuksia. Olemme toteuttaneet niin energiatehokkaita ja turvallisia konesaleja ja tietokonekeskuksia kuin kriisiajan suojatilojakin.

”Suomessa on runsaasti vanhoja johtokeskus-, tele- ja suojatiloja, joita voidaan modernisoida laitetilakäyttöön. Vanhoissa suojatiloissa on yleensä rakenteet kunnossa ja ne luonnostaan sopivat turvatiloiksi. Hyvällä suunnittelulla ne saadaan myös talotekniikaltaan nykyaikaisiksi”, kertoo Matti Grönroos, turvatilojen ja konesalien rakennuttajille suunnittelupalveluita tuottavan yksikön päällikkö.

Kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvallisuuteen ja luotettavuuteen. Kaikki turvaluokitellut työt suoritetaan suljetussa verkossa. Henkilöstöllämme on kattava kokemus turvaluokitelluista maanalaisista projekteista, kuten turvatiloista ja konesaleista. Kaikki prosessimme mahdollistavat luottamuksellisen tiedon riskittömän käsittelyn ja varmistuksen. Tietoturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää kaikissa suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa.

Koulut ja päiväkodit

Sisäilman laatu on noussut monien koulujen ja päiväkotien kriittiseksi haasteeksi. On tärkeää, että talotekniikka mukautuu koulujen ja päiväkotien ihmismäärien ja oleskeluaikojen suuriin vaihteluihin. Usein ratkaisuna on kokonaisuuksien erottelu niin, että tilat jaotellaan pienempiin ja suurempiin toiminnallisuuksien mukaan. Jaottelun avulla tiloja voidaan ketterästi mukauttaa käyttötilanteiden mukaan.

”Tavoitteenamme on luoda lapsille ja opettajille terveelliset ja turvalliset sisäilmaolosuhteet. Hyvä sisäilma on merkittävin oppimista edistävä ympäristötekijä”, korostaa Jukka Issakainen, Helsingin seudun julkisen sektorin rakennuttajille suunnittelupalveluita tuottavan yksikön päällikkö.

Toimistot, hotellit ja kokoontumistilat

Kun tilojen käyttäjien vaatimukset kasvavat, vanhat järjestelmät eivät enää kykene vastaamaan tarpeisiin. Ihmisistä ja laitteista vapautuu myös jatkuvasti enemmän lämpökuormaa samalla, kun energiatehokkuutta koskevat vaatimukset kasvavat. Tämä aiheuttaa haasteita sisäilman lämpötilan hallintaan.

“Tärkeintä on hyvä sisäilma, sekä työympäristön viihtyisyyden ja terveellisten työskentelyolosuhteiden kehittäminen. Nykyaikainen sisäilmanvaihto edellyttää tiukkojen vaatimusten läpäisyä. Kun talotekniikka uudistetaan energiatehokkuutta silmälläpitäen, voi uudistaminen johtaa myös säästöihin, sillä energiatehokkuuden parantuessa käyttökustannukset laskevat”, kertoo Jaakko Huotari. Jaakko toimii päällikkönä yksikössä, joka tuottaa suunnittelupalveluita yksityisen sektorin kiinteistöjen omistajille ja rakennuttajille.

Matti_Grönroos.jpeg

Matti Grönroos

Yksikön päällikkö

Turvatilat ja konesalit
040 626 1550

Toni Salonen
Jukka_Issakainen.jpeg

Jukka Issakainen

Yksikön päällikkö

Julkinen sektori
040 455 5008

Jaakko_Huotari.jpeg

Jaakko Huotari

Yksikön päällikkö

Yksityinen sektori
040 450 8258

Toni Salonen

Äyräväinen Tampere Oy

Yksikön päällikkö

LVI-tekniikka
040 515 6444

Tutustu referensseihin

Olemme toteuttaneet lukuisan määrän erilaisia rakennusautomaation ja LVIAJ-suunnittelun projekteja ympäri Suomea.

Fazer vierailukeskus
bottom of page