top of page
Search

Robottisuunnittelua

Tilttis ja moro, mä oon täynnä virtaa! ” (1) Uusi robottisuunnittelijamme aloittaa näin päivänsä. Hän kiiruhtaa saneerauskohteeseen lentäen, jotta arvokasta aikaa säästyy. Kohteessa hän skannaa rakennuksen läpikotaisin antaen antureiden ja toimilaitteiden täyttää muistinsa tarvittavalla tiedolla. Valokuvaustoiminto ottaa tavallisia ja 360-kuvia, jotta mikään asia ei jää huomaamatta ja kaikki suunnittelualat pääsevät näitä hyödyntämään. Sähkön osalta valoisuusanturi määrittää karkeasti nykytilanteen ja tulostaa raportin tärkeimpien mitattujen suureiden osalta. Vastaavan tekee myös robottiin liitetty verkkoanalysaattori, jonka analyysia käytetään suunnittelun pohjalta. LVI-suunnittelua varten mitataan mm. kanaviston ja putkistojen koot, virtaamat ja lämpötilat. IR-tutka kuvaa sähkö- ja lämpökeskukset lämpövaurioiden takia ja havaitsee myös rakennuksen ilmavuotopaikat. Rakennusautomaation osalta robotti mm. tarkistaa järjestelmien toiminnan ja tulostaa raportin suunnittelijan käyttöön. Energiapuolen asiantuntijamme pystyvät ehdottamaan tehtyjen mittausten perusteella myös parempia ratkaisuja rakennusten energiatalouteen.Palattuaan toimistolle robottisuunnittelija kiinnittyy telakkaansa, joka hoitaa mm. laitteiston ylläpidon. Samalla kiinnitytään laajempaan laskentakapasiteettiin, jolla varsinainen työ tehdään. Robottisuunnittelijamme ohjelmisto lähtee piirtämään haluttuja suunnitelmia tietojensa pohjalta. Se hyödyntää kaikkea dataa aina vanhoista suunnitelmista, tehdyistä mittauksista ja otetuista valokuvista lähtien. Huoneiden mittoja ja tietoja verrataan mm. arkkitehti- ja rakennerobottisuunnittelijan antamiin lähtötietoihin, sillä kuten jokainen hyvin tietää on varmistaminen kaiken a ja o. Tämän jälkeen alkaa automaattinen suunnittelu, jossa robottisuunnittelija suunnittelee tilat käyttäjän ja suunnittelijan syöttämien lähtötietojen ja luonnosten pohjalta. Ohjelma esimerkiksi ehdottaa suoraan erilaisia valaisimia tiloihin ja mikä parasta kustannusvaikutukset näkyvät heti viereisellä ruudulla. Tiettyjä asioita ei tarvitse enää edes oikeastaan suunnitella, sillä ohjelma osaa mitoittaa ja piirtää kanavistot, kaapelihyllyt, keskukset oikein perustuen vain annettuihin lähtötietoihin ja analysoimaansa dataan. Suunnittelun ytimeen jääkin enää sen miettiminen mitä halutaan, mitä tarvitaan tulevaisuudessa sekä valintojen tekeminen.


Suunnitteluprosessin lopputuloksena syntyy ifc-mallipohjainen lopputulos, jossa kaikki toimilaitteet, sähkölaitteet, automaatioanturit ovat oikeilla paikoillaan. Ohjelma tarkistaa mm. jokaisen kaapelin, kanavan, putkiston mitoituksen sekä ehdottaa saneerauskohteissa mahdolliset muutokset, mikäli standardit, suositukset tai vaatimukset eivät täyty. Nappia painamalla tulostuu satoja kuvia: säätökaavioita, verkonmitoituslaskelmia, talotekniikan tasokuvia ja kaavioita, kojeluetteloita, valaisinluetteloita, keskus- ja piirikaavioita. Historiaa ovat ajat, jossa näidenkin piirtämiseen käsityönä käytettiin tuhansia tunteja eri talotekniikan suunnittelijoilta. Viimeksi ajettava tarkistus- ja laaduntarkkailuohjelma on myös mahtava. Kaukana ovat ajat, jolloin suunnitelmista unohtui asioita tai ristiintarkastelu jäi tekemättä. Halutessaan voidaan myös tulostaa kiinteistöhuollolle automaattinen vuosikello seuraavaksi vuosikymmeneksi, jonka avulla voidaan pitää laitteista parempaa huolta. Huoltojenkin ajankohdat aikataulutetaan automaattisesti siten, että minimoidaan häiriöt kiinteistön käyttäjille.


Vaikka yllä kuvattu ei ole todellisuutta (vielä), on se tämänhetkistä arkea meidän suunnittelijajoukollemme. Erona on se, että samaan vaaditaan useampia eri alojen osaajia, joiden hyvän yhteistyöntuloksena syntyy haluttu lopputulos. Hyvä yhteistyö, turvallisuus ja korkea laatu takaavat asiakkaidemme menestyksen nyt ja tulevaisuudessa. Näistä arvoista pidämme yhdessä kiinni.

(1) Aloituslause on lainaus Riina ja Sami Kaarlan Pet Agents -kirjoista, joissa seikkailevat Kati-e ja Ti-bot -robotti.Sanna Boginski, sähkösuunnittelija


– Kirjoittaja on lukemista ja uuden oppimista rakastava sähkösuunnittelija, joka tätäkin varten turvautui kollegoidensa rautaiseen osaamiseen.
0 comments

コメント


bottom of page