top of page
Search

Rakennusautomaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen

Energiatehokkuutta parantamalla energiankulutusta voitaisiin vähentää merkittävästi. Tätä tavoitellessa, kohteen rakennusautomaatiojärjestelmän ja sen käyttöön perustuvat ohjaukset ovat tärkeässä roolissa. Rakennusautomaatiojärjestelmällä mahdollistetaan laitteiden käyttö ja seuranta niin, että toteutettujen järjestelmien tarkoituksen mukainen käyttötapa voidaan saavuttaa. Rakennusten energiatehokkuudessa on ennen kaikkea kyse kokonaisuuden hallinnasta ja ilmaisenergiaa tulisi muistaa käyttää hyväksi aina, kun se vain on mahdollista.

Rakennusten energia kuluu pääasiassa tilojen lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihtoon, valaistukseen sekä lämpimän käyttöveden tuottoon. Talotekniset järjestelmät tulee aina valita ja suunnitella oikein sekä niiden on oltava rakennuskohtaisia.


Rakennusautomaatiojärjestelmään täytyy suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toiminnot, jotta laitteiden käyttö olisi tarpeenmukaista. Tilojen käyttöasteiden vaihdellessa, on tärkeää muistaa se, että käytetään laitteistoja, joille on todellista tarvetta. Olosuhteita voidaan heikentää silloin, kun tilat eivät ole käytössä määräyksiä noudattaen. Vastaavasti tilojen ollessa käytössä, täytyy valaistuksen, ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen toimia parhaalla mahdollisella tasolla.


Rakennuksien erilaisia käyttötarkoituksia varten löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja, joita on mahdollista automatisoida eri tavoin. Rakennusautomaation automaatiotason kokonaisuuteen onkin tärkeää kiinnittää huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, kun ratkaisuja ja valintoja tehdään. Ilman oikein toimivaa rakennusautomaatiojärjestelmää suurin osa energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyistä voi jäädä saavuttamatta. Lopputuloksen tulisi aina johtaa energiatehokkuutensa lisäksi miellyttävään ja terveelliseen sisäilmaan helppokäyttöisellä ja järkevällä tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteita on myös osattava käyttää oikein ja huoltohenkilöstön on oltava ajan tasalla rakennuksen automaatiojärjestelmään liitettyjen järjestelmien toiminnoista ja niiden tilasta, jotta järjestelmästä saataisiin kaikki mahdollinen hyöty irti.


Pienilläkin vioilla ja suunnitteluvirheillä voidaan saavuttaa todella isoja rahallisia menoeriä aivan turhaan.


Esimerkkinä, kun kaiken pitäisi toimia, mutta todellisuudessa mikään ei toimi oikein…
0 comments

Comments


bottom of page