top of page
Search

Projektipäälliköstä yksikön päälliköksi

Äyräväisen sähkösuunnittelu- ja LVIA-suunnittelutoiminta on jaettu kolmeen eri yksikköön molempien suunnittelualojen osalta: julkinen sektori, yksityinen sektori sekä turvatilat ja konesalit.


Sain jo viime vuonna kuulla mahdollisuudesta edetä urallani yksikön päällikön tehtäviin, ja tänä syksynä tämä toteutuikin. Olen oikeastaan kaikkien sähkösuunnittelijan ja projektipäällikön tehtävieni aikana toiminut konesalien parissa, joten kokemukseni puolesta oli luonteva suuntaus edetä sähkösuunnittelun turvatilat ja konesalit -yksikön vetäjäksi.


Alkuun olin hieman epävarma siitä, että olisiko minusta tähän tehtävään. Aikaisempi kokemukseni oli vahvasti projektien parissa ja teknisten ratkaisujen hakemisessa sekä tietenkin varsinaisessa suunnittelutyössä, ja nyt uudessa tehtävässä toimisin esihenkilönä, vastaisin yksikköni toiminnasta ja tuloksesta. Näin tämän kuitenkin erittäin hyvänä mahdollisuutena urani kehityksen kannalta sekä mahdollisuutena päästä kehittämään yksikön toimintaa minun näköisekseni.


Kun sain miettiä asiaa ajan kanssa sekä keskustella kollegoideni kanssa, joilta sain myös paljon tukea ja kannustusta, päätin hyväksyä tämän mahdollisuuden.


Toimin edelleenkin vahvasti projektien parissa ja ohjaan suunnittelua, mutta ajatusmaailmaa tulee nyt hieman muuttaa enemmän yksikköni johtamiseen sekä esihenkilönä toimimiseen. Projektien osaltakin minun tulee laajentaa näkökulmaani, sillä yksikön hankkeethan eivät koostu pelkästään konesaliprojekteista, vaan myös muista turvaluokitelluista tiloista, väestönsuojista, häiriösuojatuista tiloista yms. turvatiloista.


Nyt siis onkin edessäni paljon uutta opeteltavaa aikaisempaan projektipäällikön tehtävään verrattuna. Onneksi Äyräväisellä ei kuitenkaan tarvitse huolestua, että heti heitetään niin sanotusti syvään päätyyn, sillä meillä annetaan tukea uusiin tehtäviin sekä aikaa sisäistää nämä uudet tehtävät. Tämän näen erittäin tärkeänä, sillä se kannustaa ottamaan vastaan erilaisia työtehtäviä ja etenemään uralla rohkeasti.


Toni Nylund
Toni Nylund

Yksikön päällikkö

Sähkösuunnittelu, turvatilat ja konesalit

0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page