top of page
Search

Palotekniikkaa vai talotekniikkaa?

Kysymyksen pitäisi olla asiantuntijalle selkeä ja vastauksen tulla kuin apteekin hyllyltä. Lämmityspatteri on talotekniikkaa, paloilmoitin on palotekniikkaa ja sähköpistorasia on talotekniikkaa. Esimerkit kuulostavat varmasti helpoilta, jos on rakentamisen kanssa ollut tekemisissä vähääkään. Yksi rakennuksen tekninen järjestelmä, minkä kohdalla monesti mennään metsään, on automaattinen sammutusjärjestelmä eli tutummin sprinkleri.


Olen tehnyt edellisten työnantajieni palveluksessa useita vuosia automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelua. Suurin osa näistä on ollut perinteisiä sprinklerilaitteistoja, mutta mukaan on mahtunut joitain vesisumusammutuslaitteistojakin. Kiinnostuin sammutuslaitteistoista jo urani alkuaikoina ja ryhdyin oman työni ohella perehtymään aiheeseen. Silloisen työnantajani myötävaikutuksella pystyin oman työni ohella kouluttautumaan sammutuslaitteistoihin ja pääsin vanhemman kollegan ohjauksella suunnittelemaan ensimmäiset sprinklerilaitteistot. Muistelisin, että ensimmäinen suunnitteluhanke oli peräti kirjastorakennus Savon suunnalla. Tämän jälkeen vuosien aikana on tullut haettua osaamista Kiwa Inspectan järjestämillä kursseilla ja sammutuslaitteistoja on suunniteltuna lähemmäs sata kappaletta. Kohteet ovat vaihdelleet rautatieasemasta hoivakotiin ja kaikkea tältä väliltä.


Tausta LVI-tekniikan koulutuksesta ja suunnittelusta sekä vuosien lisäkokemus sammutuslaitteistoista on antanut laajan kuvan näistä eri tarkoitusta varten suunnitelluista ja toteutetuista järjestelmistä. Taloteknisten järjestelmien tarkoitus on mahdollistaa rakennusten toimiminen elämistä, asumista, työntekoa, huvia ja kaikkea elämän ja kuoleman välillä. Talotekniikka tuottaa ilman, lämmön, veden energian, valon ja tiedon välittämisen.

Automaattinen sammutuslaitteisto poikkeaa taloteknisistä järjestelmistä oleellisesti siinä, että sen tärkein tehtävä on täytetty, jos sitä ei koko rakennuksen elinkaaren aikana tarvita. Sammutuslaitteisto suunnitellaan rakennukseen, toteutetaan suunnitelmien ja standardien mukaisesti, tarkastetaan ulkopuolisen tarkastuslaitoksen puolesta käyttöönotettavaksi sekä määräajoin toimintakunnon varmistamiseksi. Kaikki tämä työn ja rahan investointi vain siksi, ettei laitteistoa koskaan tarvitsisi käyttää palontorjuntaan.


Miksi sitten sammutuslaitteistoja rakennetaan? Tyypillisesti joko laitteisto on rakennusluvan ehto, paloteknisen suunnitelman vaatimus tai tilaajan omaehtoinen toimenpide. Kaikista näistä voisi kirjoittaa pidemmän selostuksen, mutta varsinkin tilaajan omaehtoisena toimenpiteenä sammutuslaitteisto voi olla yksi tärkeimmistä sijoituksista rakennukseen suojaamaan kiinteistöä ja sen käyttäjiä tulipalon aiheuttamalta tuholta sekä henkilövahingoilta. Sammutuslaitteiston ensimmäinen tehtävä on sammuttaa havaittu palo sekä hälyttää palosta hätäkeskukseen.


Tilaajaorganisaatioilla ja rakennuttajilla ei monesti ole riittävää tietoa siitä miksi sprinklerilaitteistoja suunnitellaan ja asennetaan rakennuksiin. Sprinklerilaitteistot helposti nähdään ylimääräisenä kustannuksena eikä se tuo investoinnille lisäarvoa. Sprinkleri voi olla yhtä järkevä investointi, kuin rakennuksen vakuuttaminen vahinkoja vastaan. Vakuutusyhtiöt jopa antavat alennusta vakuutusmaksuista, mikäli rakennus on sprinklattu.

Kun rakennushankkeeseen ollaan hakemassa erityissuunnittelijoita, sprinklerilaitteiston suunnittelutehtävät on tyypillisesti alistettu LVI-suunnittelun alaisuuteen. Isommat suunnittelutoimistot pystyvät tarjoamaan nämä tehtävät omien henkilöidensä kautta, mutta monet keskisuuret ja pienet suunnittelutoimistot joutuvat hankkimaan sprinklerin suunnittelua varten alikonsultin. Tämä sprinklerisuunnittelun alistaminen LVI-suunnittelun alle aiheuttaa monesti virheellisen käsityksen, että kyseessä olisi talotekninen järjestelmä.


Sammutuslaitteiston suunnittelu tulisi aina tehdä näihin järjestelmiin perehtyneen tahon kautta. Laki ja alan standardit eivät määritä erillistä koulutusvaatimusta kuka voi Suomessa suunnitella sammutuslaitteistoja. Perusvaatimus on ainoastaan alempi korkeakoulututkinto eli insinöörin koulutus. Tätä ongelmakohtaa on aiemmin korjattu sprinkleritarkastuslaitoksen omilla pätevöitymiskoulutuksilla (Kiwa Inspecta), joiden avulla osaaminen suunnittelutehtäviin on pystytty osoittamaan. Tätä tekstiä kirjoitettaessa on koulutus edelleen tarjolla, mutta sammutuslaitteistohenkilöiden rekisteröinti on päättynyt.


Sammutuslaitteistot ovat yksi tärkeimmistä keinoista suojata omaisuutta ja ihmishenkiä paloa vastaan. Vaikka toimin Äyräväisellä LVI-suunnittelun projektipäällikön tehtävässä eli en nykyisellään suunnittele sammutuslaitteistoja täysipäiväisesti, tulen silti aina puhumaan sammutuslaitteistojen laajemman tuntemuksen sekä käytön puolesta. Toivon omalta osaltani, ettei Suomessa tarvitsi eräänä kauniina päivänä enää ihmishenkiä menettää tulipalojen takia.


Tästä syystä vastaus otsikon kysymykseen on selkeä: automaattinen sammutusjärjestelmä on palotekniikkaa.

Niko Hannula

LVI-insinööri, Projektipäällikkö

0 comments

Kommentare


bottom of page