Elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelun vaatimukset tiukentuvat jatkuvasti ja samalla sisäilman olosuhteista täytyy pitää huolta. Meidän palvelumme on kehitetty vastaamaan näihin tarpeisiin.

Ilmastonmuutoksen myötä lainsäädäntö on nostamassa rakennusten elinkaarisuunnittelun välttämättömäksi osaksi rakentamisprosessia. Elinkaarisuunnittelulla voidaan arvioida ja minimoida kiinteistön koko elinkaaren tuottama hiilijalanjälki ja sen tulee olla rakennushankkeen ensimmäisiä suunnitteluvaiheita. Luonnosvaiheessa tehdyillä päätöksillä arkkitehtuurin, rakenteiden ja tekniikan suhteen on ratkaiseva merkitys kiinteistön elinkaaren aikana syntyviin kasvihuonepäästöihin. Teemme elinkaarisuunnittelua ja hiilijalanjäljen laskentaa kaiken kokoisille rakennuksilla.

Kiinteistön pitkän elinkaaren takaaminen talotekniikan asianmukaisen toiminnan avulla on meidän vahvuutemme.

Käyttöiän merkitys

Rakennusmateriaalien aiheuttama hiilijalanjälki jakaantuu koko rakennuksen käyttöiälle. Pitkä käyttöiän saavuttaminen edellyttää toimivaa talotekniikkaa. Tämän takaamiseksi olemme kehittäneet talotekniikan toimivuusselvitys -konseptin. Tutustu toimivuusselvitykseen täältä.

Energiankulutus

Rakennuksen käytönaikainen energiankulutus muodostaa suurimman yksittäisen osan sen hiilijalanjäljestä. Siispä optimoitu energiankäyttö ei ole ainoastaan taloudellista, vaan myös ympäristöystävällistä. Teemme energiasuunnittelua, josta voit lukea lisää täältä.


Jouko Väärälä
Projektipäällikkö, Elinkaaripalvelut
0503204317

Talotekniikan toimivuusselvitys

Toimivuusselvitys antaa selkeää tietoa kiinteistön tekniikan toimivuudesta ja konkreettisia korjaus- ja parannusehdotuksia. Annamme selvitykselle ymmärrystakuun: mikäli asiakas ei ymmärrä tai osaa tulkita raporttiamme kirjoitamme sen uusiksi.

Talotekniikan toimivuuden varmistaminen nostaa kiinteistön arvoa energiakustannusten säästön ja sisäilman olosuhteiden parantumisen kautta. Samalla kiinteistön elinkaari rasittaa ympäristöä vähemmän.

Sisäympäristön ongelmat ovat aina seurausta jostain. Kokemuksemme mukaan talotekniikasta voi löytyä ongelmia, joista osa voi olla suunnittelupöydältä lähtöisin. Liian usein ongelmat havaitaan vasta niiden kärjistyessä ja silloin niiden korjaaminen on vaikeampaa.

 

Toimivuusselvityksen osa-alueet

Toimivuusselvityksen eteneminen

Teemme selvityksestä aina tarpeenmukaisen kokonaisuuden eri järjestelmien tarkasteluita. Rakennusautomaation toimivuusselvitys tehdään aina, sillä se on ohjaa muita järjestelmiä. Muita toimivuusselvityksen osa-alueita tehdään tarvittaessa. Suosittelemme kunkin järjestelmän tutkimista kokonaisuutena, mutta tarvittaessa voimme keskittyä myös johonkin tiettyyn vaikutusalueeseen.

• Rakennusautomaatio
• Ilmanvaihto
• Energiatehokkuus
• Mahdolliset lisäselvitykset

Toimivuusselvityksen eteneminen

Rakennusautomaatio – rakennuksen hermokeskus

Ilmanvaihto – rakennuksen keuhkot

Lämmitys ja jäähdytys – rakennuksen verenkierto

Energiatehokkuus

Energiasuunnittelu

Haluamme edesauttaa viihtyisän ja energiatehokkaan rakennuskannan syntymistä ja ylläpitoa. Vastuullisuus on yrityksemme ydinarvo ja meillä tilojen käyttäjien hyvinvointi on energiasuunnittelun lähtökohta. Energian säästöä ei tule tehdä sisäilman olosuhteiden kustannuksella. Käyttäjätyytyväisyys pitää myös kiinteistön käyttöasteen korkeana, joka tuottaa arvoa ja johtaa kiinteistön pitkään elinkaareen.

Energiapalvelumme sisältävät mm.

• Hankekohtainen energiasuunnittelu tilaajaa palvelevan lopputuloksen saamiseksi
• Energian säästöpotentiaalin kartoitus ja hyödyntäminen
• Hybridilämmityksen (maalämpö) optimointi
• Uudisrakennusten energiaselvitys
• Korjaus- tai muutostyön energiaselvitys
• Energia- ja lämmöntalteenottoratkaisujen kannattavuusvertailut
• Tavoite-energiankulutus
• Olosuhdesimuloinnit
• Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Toimivuusselvityksen osa-alueet

Toimivuusselvityksen eteneminen

Rakennusautomaatio – rakennuksen hermokeskus

Ilmanvaihto – rakennuksen keuhkot

Lämmitys ja jäähdytys – rakennuksen verenkierto

Energiatehokkuus

Tutustu referensseihin

Olemme toteuttaneet lukuisan määrän erilaisia rakennusautomaation ja LVIAJ-suunnittelun projekteja ympäri Suomea.

Fazer vierailukeskus

Ota meihin yhteyttä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistamme tai haluatko jättää tarjouspyynnön?

Jätä yhteydenottopyyntö