top of page

Kiinteistö Oy Runskivuori

Vuonna 1958 valmistui Helsingin Kampissa Autotalon edistykselliseen ja moderniin kortteliin Kiinteistö Oy Runskivuoren 11-kerroksinen tornitalo kellarikerroksineen. Aikansa loisto palautettiin takaisin perusparannuksessa vuosina 2013–2014. Sen yhteydessä asennettiin lisäilmanvaihtoa neuvottelutiloja ja porrashuonetta varten, parannettiin paloturvallisuutta, uusittiin ikkunapenkkien suutinkonvektorit ja lisättiin jäähdytystä.

Kiinteistö Oy Runskivuori

Yhteenveto
projektista

Perusparannus, LVIAJ-suunnittelu

Laajuus: 15 000 brm2

Valmistumisvuosi: 

Useita projekteja vuodesta 2013

Tilaaja: LähiTapiola

Perusparannuksen jälkeen on uudistettu jo lähes kaikki kerrokset vaiheistetusti omina projekteinaan, joissa tiloja on avarrettu ja tehty niistä uusille käyttäjilleen sopivampia. Lisäksi on suunniteltu kuivanousujen kunnostus.

 

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon LVI-asiantuntija Seppo Kettunen kertoo, että hyvä yhteistyö Äyräväisen kanssakohteessa jatkuu mm. palopeltien kartoittamisella ja loppujenkin palopeltien liittämisellä rakennusautomaatioon.

bottom of page