top of page

Helsingin päärautatieasema

Rakennusarkkitehtuurin helmi, Helsingin päärautatieasema on vuonna 1919 valmistunut arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema maamerkki Helsingissä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas, rakennusperintölailla suojeltu rakennus on muuttunut vuosikymmenien saatossa mukautuen ajan tarpeisiin. Äyräväinen Oy toimi tämän vilkkaasti liikennöidyn, historiallisesti arvokkaan kiinteistön merkittävässä peruskorjaushankkeessa ensimmäisten vaiheiden LVIASE-suunnittelutehtävissä, missä maamerkkiä uudistetaan palvelemaan nykyajan tarpeita ja määräyksiä.

Päärautatieasema - kuva 19.jpg

Yhteenveto
projektista

Suojellun, arkkitehtuurin ikonin peruskorjaus.

Laajuus: 20 000 brm2

Valmistumisvuosi: 2021

Tilaaja: VR-Yhtymä Oy

Helsingin päärautatieasemalle olemme saaneet suunnitella mm. uuden ilmanvaihtokonehuoneen, keskushallin uudet kioskit sekä muita toimisto- ja liiketiloja. Uutta ilmanvaihtokonehuonetta rakennettaessa siirrettiin entinen ilmanvaihtokonehuone kellarista ullakkotiloihin vastaamaan nykyajan tarpeita. Kellarissa tehtiin myös merkittäviä muutos- ja väliaikaisjärjestelyjä palvellen hankkeen seuraavia vaiheita. Keskushallin kioskien uudistaminen sekä monet muut liiketilojen uudistamiset ovat tähdänneet siihen, että aseman palvelut monipuolistuvat ja täyttävät nykyajan vaatimukset.

 

Talotekniikan suunnittelussa kaikissa kohteissa on käytetty tietomallinnusta, mutta sen merkitys on erityisesti korostunut keskushallin kioskeissa ja ilmanvaihtokonehuoneessa. Suunnittelussa on ollut mukana koko osaamisemme lvi- ja sähkötekniikasta sekä rakennusautomaatio- ja energiasuunnittelun osalta.

bottom of page