top of page

Vastuullisuus


Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset pitkällä tähtäimellä. Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme ja yksi Äyräväisen kolmesta arvosta. Toimintamme perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmästandardiin sekä ISO 14001 -standardiin pohjautuvaan ympäristöjärjestelmään.

Vastuullisuus
Äyräväinen vastuullisuus

Arvot ovat toimintamme ydin

Äyräväisen kolmeen arvoon kiteytyy kaikki toimintaamme ohjaavat keskeiset periaatteet.

Vastuullisuus

Olemme vastuullisia asiakkaitamme, yhteiskuntaa ja työntekijöitämme kohtaan. Jokapäiväisessä toiminnassa meille erityisen tärkeää on se, että kannamme vastuun tekemämme työn laadusta, työtovereidemme hyvinvoinnista ja asenteestamme toimeksiantojamme kohtaan. Kaikessa toiminnassamme noudatamme voimassa oleviasääntöjä ja lakeja.

Jatkuva kehittyminen

Etsimme jatkuvasti uutta tieto ja mukaudumme ajan haasteisiin. Olemme aina valmiitajakamaan tietoamme muille. Opimme virheistämme ja otamme saamamme palautteen vastaan ilolla.

Asiakkaan menestyminen

Kommunikaatiomme on rehellistä, avointa ja riittävää. Teemme parhaamme asiakkaidemme ongelmien ratkaisemiseksi. Haluamme tehdä merkityksellistä työtä asiakkaan menestyksen eteen.

Laatujärjestelmä ohjaa toimintaamme

Toimintamme perustuu vahvaan RALA-sertifioituun ISO 9001 -standardin mukaiseen laatujärjestelmäämme. Vuonna 2003 sertifioitu laatujärjestelmä ohjaa meitä toimimaan johdonmukaisesti asiakashankkeesta toiseen. Se asettaa toiminnallemme korkeat kriteerit, joiden perusteella sitoudumme asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen sekä laadunhallinnan jatkuvaan parantamiseen.

Laatujärjestelmä ei ole meille vain dokumentti muiden joukossa. Se on dynaaminen työkalu, jonka kaikki työntekijämme tuntevat ja jonka periaatteet yrityksemme koko henkilöstö yleisesti hyväksyy.

Haluamme rakentaa ekologisesti kestävää yhteiskuntaa

Käytössämme on sertifioitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka mukailee kansainvälisen ympäristöjohtamisen ISO 14001- standardia. Tarjoamme palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa omaa energiatehokkuuttaan. Haluamme luoda ihmisille ja ympäristölle kestäviä olosuhteita. Yhteisen ympäristömme suojelu on meille kunnia-asia.

Omassa toiminnassamme minimoimme haitalliset ympäristövaikutukset. Haluamme antaa jokaiselle työntekijällemme mahdollisuuden toimia ympäristöä kunnioittaen. Kasvatamme omaa ympäristötietoisuuttamme jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Koitamme tehdä aina vähän enemmän.

bottom of page