Julkaistu: 26.06.2017

Neljän suunnittelutoimiston koulutushanke lisää LVI-insinöörien ammattitaitoa

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poikkeuksellisen vaativissa kohteissa vastaavalla suunnittelijalla on oltava riittävästi työkokemusta ja DI- tai YAMK-tutkinto. Granlundin, Insinööritoimisto Leo Maaskolan, Hepaconin ja Insinööritoimisto Äyräväisen yhteinen koulutushanke varmistaa pätevien suunnittelijoiden saatavuuden tulevaisuudessa.

”Alalla on paljon AMK-insinöörejä, joiden mahdollisuus edetä uralla ja toimia vastuusuunnittelijana poikkeuksellisen vaativissa suunnittelukohteissa, kuten sairaaloissa ja Museoviraston suojelemissa kiinteistöissä, vaikeutuu ilman ylempää ammattikorkeakoulututkintoa”, kertoo Granlund Oy:n LVI-suunnittelun osastonjohtaja Jukka Tyni. ”Koulutus on suunnattu nuorille projektipäälliköille, joilla on jo kokemusta vaativista hankkeista. Täydennyskoulutus työn ohessa ei ole taloudellisesti pieni asia yrityksille eikä ajankäytöllisesti osallistujille, joten osallistumisen edellytykset on käyty etukäteen läpi kaikkien ehdokkaiden kanssa. Koulutuksesta on hyötyä vain, jos osallistujalla on opiskeluun aito innostus.”

Koulutus toteutetaan neljän suunnittelutoimiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

”Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus sisältää yleisen YAMK-tutkinnon opintoja, lopputyön ja yrityksille räätälöityjä kursseja, joiden sisällön mietimme yhdessä mukana olevien yritysten ja Metropolian kanssa”, Tyni kertoo. ”Yhteistyöllä haimme synergiaetuja koulutuksen järjestämisessä, ja yhteinen sävel löytyikin helposti. Hanke osoittaa, että kilpailijat voivat tehdä yhteistyötä työntekijöiden ammattitaidon ja koko alan kehittämisessä.”

Työnantajan tuki tärkeimpiä kannustimia

Työnantajan aloite ja tuki ovat osallistujille tärkeitä kannustimia.

”En usko, että olisin hakeutunut koulutukseen ilman työnantajan tukea”, kertoo Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy:n LVI-suunnittelija Ville Saksi. ”Vaikka opiskelun aloitusvauhti on ollut sopiva, on suuri helpotus, että osa lähiopetustunneista ja opinnäytetyön teosta kuuluu palkalliseen työaikaan. Opiskeluun ei olekaan mennyt liikaa aikaa, eikä se ole häirinnyt työntekoa.”

Osallistujat valmistuvat omaan tahtiinsa 2–3 vuoden sisällä.

”Kuuden hengen porukkamme haki yhteishaussa vuosi sitten, ja valmistun todennäköisesti keväällä 2018”, kertoo Granlund Oy:n LVI-projektipäällikkö Tom Bergström. ”Aluksi tuntui hassulta kulkea saman koulun käytävillä kuin opiskelijana, mutta ’Hyvä tietää’ -tyyppisiä asioita on tullut vastaan jo paljon. Opinnoissa saatu peruskäsitys asioista rohkaisee tarttumaan uusiin tehtäviin myös työelämässä.”

Hepacon Oy:stä koulutukseen osallistui neljä LVI-insinööriä.

”Aloitimme opinnot yrityksille räätälöidyistä kursseista ja haemme Metropoliaan keväällä”, kertoo LVI-suunnittelija Timo Häyrinen. ”Kurssien aihepiirit ovat olleet mielenkiintoisia, ja työkokemuksen ansiosta teorian yhteyden työelämään hahmottaa opiskeluaikoja paremmin. Koska opintoja suoritetaan työn ohella, oman työnantajan halu kehittää työntekijöitään ja tuki opiskelulle on tärkeää. Kehittyvässä työympäristössä työskentely lisää myös opiskelumotivaatiota.”

Myös toisilta osallistujilta saatu tuki on tärkeää.

”Olemme tehneet harjoituksia ja kotitehtäviä sovittuina iltoina neljän hengen porukallamme”, kertoo Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n LVI- ja energiasuunnittelija sekä laatupäällikkö Antti Pitkänen. ”Kurssit on palasteltu sopiviin osiin työn ohessa tehtäviksi, ja järjestelyt ovat toimineet hyvin. Uskon, että tutkinto on valtti työmarkkinoilla ja yrityksille tärkeä kilpailutekijä.”