Karamzinin koulu

Vuosina 2018–2019 koulun vanhassa osassa suoritettiin elinkaarta jatkava peruskorjaus ja samalla uudemman laajennusosan rakennusautomaatiojärjestelmät uusittiin. Äyräväinen Oy toimi hankkeessa LVIA-suunnittelijana.

Yhteenveto projektista

Elinkaarta jatkava peruskorjaus

  • Laajuus: 5 505 brm2
  • Valmistumisvuosi: 2019
  • Tilaaja: Espoon kaupunki

Karamzinin koulu on Espoossa Järvenperän kaupunginosassa sijaitseva peruskoulu. Koulu koostuu kahdesta eri rakennuksesta, joista vanhempi osa on valmistunut vuonna 1984 ja laajennusosa vuonna 2002.

Vuosina 2018–2019 koulun vanhassa osassa suoritettiin elinkaarta jatkava peruskorjaus ja samalla uudemman laajennusosan rakennusautomaatiojärjestelmät uusittiin. Äyräväinen Oy toimi hankkeessa LVIA-suunnittelijana.

Koulun keittiötä ja ruokalaa palvelemaan rakennettiin nykyisten teknisten tilojen ahtauden vuoksi kokonaan uusi ilmanvaihtokonehuone. Konehuone sijoitettiin peruskorjauksen yhteydessä konehuonetta varten rakennettuun laajennusosaan. Espoon kaupungin energiatehokkuuslinjauksen mukaisesti rakennukseen suunniteltiin tilakohtainen tarpeenmukainen ilmanvaihto, sekä tehokkaat lämmöntalteenottolaitteet myös keittiön ilmanvaihdon osalta.