top of page
Search

Ympäristöjärjestelmätyö osana jatkuvaa kehittymistä

Aloitimme Äyräväisellä kesällä 2020 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamistyön. Suomen luonnonsuojeluliiton omistama Ekokompassi valikoitui ympäristöjärjestelmäksemme sen ketteryyden ja helpon tavoitettavuuden vuoksi. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmänä hyvin muuntuva ja se sopeutuu yrityksen tarpeisiin ja lähtökohtiin erinomaisesti. Ekokompassin auditointi Äyräväisellä toteutettiin onnistuneesti joulukuussa 2020.Äyräväisellä on vuosien kokemus tavoitteellisesta ja alati kehittyvästä laatujärjestelmätyöstä. Koko henkilökuntamme on sitoutettu ja sitoutunut laatujärjestelmän kehittämiseen ja toimintamallien noudattamiseen. Laatujärjestelmätyö antaa meille vahvan pohjan toteuttaa myös ympäristöjärjestelmätyötä. Olemme tottuneet asettamaan tavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista. Haluamme jatkuvasti kehittää prosessejamme.


Ympäristöjärjestelmä on nykypäivänä kilpailutekijä ja ympäristöjärjestelmätyöhön investoitu työaika tuo yritykselle etua. Ympäristöjärjestelmä ohjaa koko henkilöstöä säännönmukaiseen ympäristövastuutyöhön. Rakentaessamme Ekokompassia pohdimme paljon sitä, miksi ympäristöjärjestelmätyö on niin tärkeää ja mitä me organisaationa siitä saamme. Nämä ajatukset tiivistyivät ympäristölupaukseksi, joka nykyään on osa laatujärjestelmäämme. Tiedostamalla toimintamme ympäristövaikutukset voimme tavoitteellisesti vähentää niitä.

Ympäristöjärjestelmätyö perustuu vahvasti tavoitteiden asettamiseen.


Ympäristöjärjestelmämme ohjaakin meitä esimerkiksi vuosittaiseen tunnuslukujen seuraamiseen ja raportointiin. Tällä hetkellä organisaatiossamme seurataan sähkönkulutusta, ympäristöosaamiseen liittyvän koulutuksen määrää sekä käytössämme olevien ympäristömerkkien määrää. Lisäksi asetamme vaihtuvia tavoitteita ja raportoimme niiden toteutumisesta.


Organisaatiossa ympäristöjärjestelmätyötä johtaa ympäristövastaava. Ympäristövastaava huolehtii siitä, että asetetut tavoitteet ovat relevantteja ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat riittäviä. Tärkeä osa ympäristövastaavan työtä tavoiteseurannan lisäksi on luoda hyvää henkeä ja innostusta sekä mahdollistaa onnistumiset. On tärkeää, että ympäristöjärjestelmän paikka nähdään laaja-alaisesti koko organisaatiossa.


Eveliina Junkkari, laatupäällikkö ja ympäristövastaava

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page