top of page
Search

Pohdintaa selkeästä projektisuunnittelusta

Projektit, eli suunnittelijan työtehtävät pitävät sisällään selkeistä toimenpiteistä mitä monimutkaisempien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä suunnittelutehtäviä. Kohteen lähtökohtien mukaan ongelmatilanteiden ratkaiseminen voi olla tavanomaisesti tuttua, jotain haastavaa ja uudenlaista tai välillä mystistäkin. Projektien erilaisuus tekeekin suunnittelutyöstä mielenkiintoista.


Välillä taloteknisiä projekteja tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, sekä myös projektiryhmän kanssa, joka koostuu erilaisista henkilöistä. Joskus projektiryhmä voi olla monen kymmenenkin ihmisen kokoinen. Mitä enemmän ihmisiä projektiryhmä sisältää, sitä tärkeämmäksi selkeä suunnittelu korostuu. Kuitenkin on ymmärrettävä, että projektia tehdään yhteystyössä ja kaikilla on sama päämäärä projektin tavoitteisiin pääsemiseksi.


Projektiryhmän sisällä on varmasti erilaisia näkemyksiä ongelmien ratkaisuun. Joskus ongelmiin ei ole vain yhtä ratkaisua, vaan ongelma voidaan korjata monella eri tavalla, joista moni voi olla yhtä hyvä. Näiden osalta suunnittelijan tehtävänä onkin tehdä kyseistä projektia parhaiten palveleva ja toimiva ratkaisu, asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.


Mutta mitä sitten tarkoitan selkeällä projektien suunnittelutyöllä? Itse näen sen niin, että koko projektityöryhmän vastuulla on suunnittelutyön tehtävien hallitseminen, asiakkaan tarpeita ja mieltymyksiä palvelevien ratkaisujen kehittäminen sekä niiden selventäminen asiakkaalle. On myös tärkeää, että projektiryhmä tekee tiiviisti yhteistyötä ja ottaa ratkaisujen tekemisessä huomioon asiakkaan menestymisen tulevaisuudessa. Yleensä sanotaankin ”hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty”, tätä ainakin isäni hoki lapsuudessani talonrakennusprojekteissa.


Selkeytettynä tässä kirjoituksessa on minun ajatuksiani projektisuunnittelusta LVI-suunnittelijan näkökulmasta.Projektisuunnittelu

Kim Ivanoff

Projektipäällikkö / LVI-suunnittelija

0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page