top of page
Search

On tärkeää ymmärtää muita suunnittelualoja

Toimin Äyräväisellä pääosin konesalihankkeiden sähkösuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Olen saanut toimia oikeastaan koko sähkösuunnittelu-urani konesalien parissa, aloittaen tietenkin yksinkertaisimmista suunnittelutehtävistä. Etenkin nyt ollessani töissä Äyräväisellä, olen päässyt toimimaan eri tehtävissä, kuten valvonnassa, suunnittelijana sekä projektipäällikkönä.


Mikä konesaleissa mielestäni on sitten mielenkiintoista? Näin omasta näkökulmasta sanoisin, että konesalin sähkönjakeluverkon monimuotoisuus. Jakeluverkko sisältää normaalin verkkosähkön lisäksi muun muassa varavoima-, UPS- ja DC-järjestelmiä. Konesaleissa tärkeää ovat IT-laitteiden ja palvelimien häiriötön sekä varma sähkönsyöttö. Vika- ja huoltotilanteissa tämä tarkoittaa jakeluverkon suunnittelua esimerkiksi kahdennettuna (2N), jolloin puhutaan redundanttisesta järjestelmästä. Konesalin varmennustason vaatimus tulee asiakkaalta, joka koskee sähkösuunnittelun lisäksi myös LVIA-suunnittelua.Jakeluverkkojen suunnittelu on ollut mielenkiintoista. Eri käyttö- ja vikatilanteiden hahmottaminen on tärkeää verkon mitoituksen ja suojauksien suunnittelussa. Konesalihankkeissa on myös tärkeää ymmärtää muidenkin suunnittelualojen periaatteita ja pelkän sähkönjakelun ymmärtäminen mielestäni ei riitä sähkösuunnittelussa. Esimerkiksi jäähdytyksen toteutus liittyy olennaisesti konesalien toimintavarmuuteen ja kuten sähkönjakelukin, jäähdytys suunnitellaan toimintavarmana. Jäähdytysjärjestelmä käsittää jäähdytyslaitteiden lisäksi myös pumppuja sekä muita erilaisia apulaitteita, joten on tärkeää ymmärtää, mitä laitteet palvelevat sekä mistä sähköjärjestelmästä jäähdytysjärjestelmän laitteet saavat sähkösyöttönsä, jotta sähköjakelun vikatilanteissa jäähdytys tilassa ei katkea. Olenkin saanut oppia paljon konesalin kokonaisuuden hahmottamisesta tekemällä tiivistä yhteistyötä meidän asiantuntevan LVIA-konesalitiimin kanssa.


Oman mausteensa ja lisähaasteen suunnittelutyöhön tuovat konesalien korjausrakentamiset, joissa olemassa oleva IT-kuorma tulee pysyä katkottomana rakentamisen aikana. Konesalihankkeet pitävät sisällään siis paljon erilaisia suunnittelutehtäviä. Hankkeissa saan olla vahvasti mukana alusta loppuun saakka, tästä syystä mielenkiintoni vuosi vuodelta pysyy tämänkaltaisissa hankkeissa.


Toni Nylund

Projektipäällikkö, Sähkösuunnittelu

0 comments

Comments


bottom of page