top of page
Search

Ekokompassi-ympäristöohjelma

Yrityksen ympäristövastuuta arvostetaan koko ajan enemmän ja erityisesti se näkyy kilpailutuksissa lisääntyneinä ympäristövastuun vaateina. Usein vaatimuksena on kansainvälinen ISO 14001-standardi tai vastaava järjestelmä. Toisinaan hankkija vaatii valmiin sertifioidun järjestelmän. Toisinaan riittää näyttö siitä, että järjestelmää on lähdetty rakentamaan ja ympäristötyön tavoitteet sekä toimenpiteet on luotu. Meillä päädyttiin lähteä kehittämään ympäristöosaamista Ekokompassin avulla.


Ekokompassi on ISO 14001-standardiin pohjautuva ympäristöjärjestelmä ja sertifikaatti, joka räätälöidään henkilökohtaisesti asiakkaan ja toimialan tarpeisiin sopivaksi. Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton omistama ja ympäristöohjelma auditoidaan ulkoisesti. Ympäristöjärjestelmä sisältää 10 kriteeriä, joiden noudattamiseen me organisaationa olemme sitoutuneet.


Ympäristöjärjestelmän rakentaminen aloitettiin nimeämällä yritykselle vastuuhenkilö, joka ylläpitää yrityksen ympäristöosaamista toimien yhdessä Ekokompassin yhteyshenkilön kanssa. Meillä organisaation vastuuhenkilöksi valittiin yrityksen laatupäällikkö.


Rakentamisprosessia jatkettiin tämän jälkeen nykyisen ympäristöosaamisen kartoittamisella. Meillä tämä toteutettiin koulutuspäivän yhteydessä henkilöstölle järjestettävän ryhmätyön avulla. Ryhmätyössä pohdittiin työmme ympäristövaikutuksia, yrityksen ympäristöosaamista sekä tulevaisuuden koulutustarpeita. Näiden vastausten pohjalta laadittiin selvitys Äyräväinen Oy:n sisäisestä ympäristöosaamisesta.


Tämän jälkeen asetettiin tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla voimme parantaa nykyistä ympäristöosaamistamme. Nämä kirjattiin meidän Ekokompassi-ympäristöohjelman raportointijärjestelmään. Samassa yhteydessä laadittiin ympäristölupaus.


Lopuksi ennen ensiauditointia järjestettiin henkilöstön koulutus, jossa esiteltiin Ekokompassi-ohjelma sekä meidän sinne laatimat tavoitteet ja toimet. Ensiauditointi suoritettiin vuonna 2020 ja siitä saimme sertifikaatin, jota nyt ylläpidämme mm. tarkastelemalla vuosittain tavoitteitamme sekä asettamalla uusia toimia Ekokompassin raportointijärjestelmään. Ympäristöohjelman tarkastaminen kuuluu meillä osana laatujärjestelmää ja sen päivittäminen suoritetaan samassa yhteydessä laatujärjestelmän päivittämisen ja tarkastamisen kanssa.


Ekokompassin rakentamisvaihe on siis suoritettu ja olemme tällä hetkellä ylläpitovaiheessa ja ensi vuonna edessä olisi toinen ulkoinen auditointi. Alla esitettynä meidän ympäristölupauksemme.

Ympäristölupaus


Yrityksemme on LVIA- ja sähkötekniikkaan erikoistunut insinööritoimisto, jonka palveluihin kuuluvat niin projektien suunnittelu, rakennuttaminen, kuin valvontakin. Erityisosaamiseemme lukeutuvat muun muassa sisäilman jäähdytys ja energiatehokkuus sekä tietoturvallisuuden kannalta kriittiset projektit. Äyräväinen Rakennuttaminen Oy on Äyräväinen Oy:n tytäryhtiö ja tämä ympäristölupaus on molempien yhtiöiden yhteinen.


Viestintä ja vaikuttaminen


Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa selvittääksemme heidän ympäristötavoitteensa. Kehitämme omaa osaamistamme ja palvelutarjontaamme näiden tarpeiden pohjalta. Palveluliiketoiminnassamme tarjoamme aktiivisesti ratkaisuja asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi.


Jätteen määrän vähentäminen ja lajittelu


Omissa toimipisteissämme lajittelemme kaikki syntyvät jätejakeet ja huolehdimme niiden kierrätyksestä toimitilakiinteistömme tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelutoiminnassamme selvitämme mahdollisuudet kierrätetyn materiaalin hyödyntämiseen. Asiakkaidemme ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi osaamme ehdottaa ratkaisuja, joissa kierrätetty materiaali soveltuu osaksi kokonaisuutta.


Energiatehokkuus ja uusiutuva energia


Tarjoamme asiakkaillemme tietoa energiatehokkuuden edistämistavoista ja -työkaluista. Energiatehokkuuden edistämiseksi tarjoamme palveluita, kuten energia- ja elinkaarisuunnittelu, LVIA-nykytilaselvitykset ja LVIA-suunnittelu ja -konsultointi. Seuraamme jatkuvasti energia-asioihin liittyvän lainsäädännön, teknologioiden ja toimintamallien kehittymistä. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseksi käymme aiheeseen liittyvää jatkuvaa sidosryhmäkeskustelua. Tarjoamissamme ratkaisuissa pyrimme varmistamaan asiakkaan energiatehokkuustavoitteiden täyttymisen koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Janina Juntunen

Laatupäällikkö, LVI-suunnittelija

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page