Äyräväinen

LVIA-suunnittelupalvelumme kattavat niin korjaus- ja muutoskohteiden kuin uudisrakennustenkin suunnittelun kaiken kokoisissa projekteissa.

Liiketoimintayksiköidemme esittely

Turvatilat ja konesalit

Tavoittelemme asiakkaita, joille turvallisuustekijät ovat tärkeä tai jopa kriittinen elinehto. Kokemuksemme kattaa niin energiatehokkaat ja turvalliset konesalit sekä tietokonekeskukset kuin kriisiajan suojatilatkin, jotka ovat toimistomme kärkiosaamista.

”Suomessa on runsaasti vanhoja johtokeskus-, tele- ja suojatiloja, joita voidaan modernisoida laitetilakäyttöön. Vanhoissa suojatiloissa on yleensä rakenteet kunnossa ja ne luonnostaan sopivat turvatiloiksi. Hyvällä suunnittelulla ne saadaan myös talotekniikaltaan nykyaikaisiksi”, kertoo DI Markku Lilja, turvatilojen ja konesalien rakennuttajille suunnittelupalveluita tuottavan yksikön päällikkö.

Koulut ja päiväkodit

Kouluissa ja päiväkodeissa on haasteellisinta sisäilman hallinta. Talotekniikan on mukauduttava ihmismäärien ja oleskeluaikojen suuriin vaihteluihin. Ratkaisuna tähän on usein suurempien kokonaisuuksien erotteleminen toiminnallisuuksien mukaan pienempiin tiloihin. Tällöin tiloja voidaan ketterästi mukauttaa vaihteleviin käyttötilanteisiin.

”Tavoitteenamme on luoda lapsille ja opettajille terveelliset ja turvalliset sisäilmaolosuhteet. Hyvä sisäilma on merkittävin oppimista edistävä ympäristötekijä”, korostaa Jukka Issakainen, Helsingin seudun julkisen sektorin rakennuttajille suunnittelupalveluita tuottavan yksikön päällikkö.

Toimistot, hotellit ja kokoontumistilat

Tilojen käyttäjien vaatimusten kasvaessa vanhat järjestelmät eivät usein kykene vastaamaan tarpeeseen. Lisäksi ihmisistä ja laitteista vapautuva lämpökuorma sekä kiristyvät energiatehokkuutta koskevat vaatimukset asettavat omat haasteensa sisäilman lämpötilan hallinnalle.

”Tärkeintä on hyvä sisäilma ja terveellisten työskentelyolosuhteiden kehittäminen, yhdistettynä viihtyisään työympäristöön. Nykyaikaiselle sisäilmanvaihdolle asetetuista vaatimuksista huolimatta talotekniikan uudistaminen voi johtaa myös säästöihin, sillä energiatehokkuuden parantuessa käyttökustannukset laskevat”, kertoo Jaakko Huotari. Jaakko toimii päällikkönä yksikössä, joka tuottaa suunnittelupalveluita yksityisen sektorin kiinteistöjen omistajille ja rakennuttajille.

Tutustu referensseihin

Ota meihin yhteyttä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistamme tai haluatko jättää tarjouspyynnön?

Ota yhteyttä