Äyräväinen

Toimivuusselvitys antaa selkeää tietoa kiinteistön tekniikan toimivuudesta ja konkreettisia korjaus- ja parannusehdotuksia. Annamme selvitykselle ymmärrystakuun: mikäli asiakas ei ymmärrä tai osaa tulkita raporttiamme kirjoitamme sen uusiksi.

Kiinteistön arvon, ympäristön ja käyttäjien terveyden puolesta

Talotekniikan toimivuuden varmistaminen nostaa kiinteistön arvoa energiakustannusten säästön ja sisäilman olosuhteiden parantumisen kautta. Samalla kiinteistön elinkaari rasittaa ympäristöä vähemmän.

Sisäympäristön ongelmat ovat aina seurausta jostain. Kokemuksemme mukaan talotekniikasta voi löytyä ongelmia, joista osa voi olla suunnittelupöydältä lähtöisin. Liian usein ongelmat havaitaan vasta niiden kärjistyessä ja silloin niiden korjaaminen on vaikeampaa.

Toimivuusselvityksen osa-alueet:

Teemme selvityksestä aina tarpeenmukaisen kokonaisuuden eri järjestelmien tarkasteluita. Rakennusautomaation toimivuusselvitys tehdään aina, sillä se on ohjaa muita järjestelmiä. Muita toimivuusselvityksen osa-alueita tehdään tarvittaessa. Suosittelemme kunkin järjestelmän tutkimista kokonaisuutena, mutta tarvittaessa voimme keskittyä myös johonkin tiettyyn vaikutusalueeseen.

  • Rakennusautomaatio
  • Ilmanvaihto
  • Energiatehokkuus
  • Mahdolliset lisäselvitykset

Toimivuusselvityksen eteneminen

Äyräväisen toimivuusselvitys lähtee aina suunnitelmakatselmuksesta, mitä on suunniteltu ja onko tekniikalla edellytyksiä toimia. Kentällä suunnitelmien vastaavuus nykytilaan tarkistetaan. Havaintojen perusteella raportoimme tarvittavat toimenpiteet ja korjaukset. Täyden palvelun toimistona voimme tehdä myös tarvittavat suunnitelmat ja rakennuttaa korjaukset ”avaimet käteen” -periaatteella.

Rakennusautomaatio – rakennuksen hermokeskus
Sisäilman olosuhteita ja energian kulutusta ohjaa rakennusautomaatiojärjestelmä, jonka ylläpidossa ei kannata säästää. Pienetkin viat järjestelmän toiminnassa voivat aiheuttaa kalliita ja vaikeasti korjattavia ongelmia kiinteistölle. Toimivuusselvitys listaa viat ja puutteet tarkasti, jolloin niitä päästää ketterästi korjaamaan. Tyypillisesti löydämme useita pieniä vikoja, joiden korjaamisella saadaan huomattava parannus käyttäjäviihtyvyyteen ja energiatehokkuuteen.

Ilmanvaihto – rakennuksen keuhkot

Ilmanvaihtojärjestelmän tarkoitus vaihtaa rakennuksen sisäilma, jotta rakennuksessa on turvallista ja jotta rakennus pysyy kunnossa. Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisällä likaantunut ilma ja korvata se puhtaalla. Mikäli ilmanvaihto ei toimi, vaikutukset tuntuvat kaikkialla.

Nykyaikaisella ilmanvaihdolla on mahdollista lämmittää, jäähdyttää, kostuttaa ja kuivattaa ilmaa. Ilmanvaihtokoneiden puhaltimet siirtävät ilmaa ohjatusti sinne, missä sitä tarvitaan. Ilmamäärät ovat isommissa rakennuksissa kokoluokkaa kuutiometrejä sekunnissa. Energiatehokkuuden nimissä rakennuksesta ei päästetä lämmintä ilmaa harakoille, vaan poistuvan ilman lämpö otetaan talteen mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta kaikki tämä voi toimia, erilaisten pumppujen, venttiilien ja puhaltimien on toimittava saumattomasti yhteen. Virheellisesti toimiva järjestelmä voi olla haitallinen sekä ihmisille että rakenteille.

Ilmanvaihdon toimivuusselvityksessä tutkimme ilmanvaihdon toiminnallisuuden, selvitämme siihen liittyvät ongelmat ja kerromme, kuinka ne saadaan korjattua.

Lämmitys ja jäähdytys – rakennuksen verenkierto

Suomessa ulkolämpötila on miellyttävä vain muutamana päivänä vuodesta. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien oikealla toiminnalla on merkittävä osuus käyttäjämukavuuden luomisessa. Lisäksi suurin osa kiinteistön hoitokuluista muodostuu lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Tutkimme lämmityksen ja jäähdytyksen yhteistoimintaa ja toteutuvia lämpöolosuhteita eri tilanteissa. Käymme läpi tekniikan toimintakunnon ja listaamme viat ja parannusehdotukset.

Energiatehokkuus
Huonosti säädetty järjestelmä voi aiheuttaa vuositasolla isoja kustannuksia. Selvitämme kiinteistön energiatehokkuuden ja sopivat keinot sen parantamiseen. Säästöpotentiaalin määrittäminen antaa tarkempia tuloksia, jos teemme ensin rakennusautomaation, ilmanvaihdon sekä lämmityksen ja jäähdytyksen toimivuusselvitykset.

Energiatehokkuuden parantaminen, käyttäjäolosuhteista tinkimättä, vähentää aina kiinteistön ylläpitokustannuksia ja samalla kiinteistön elinkaari rasittaa ympäristöä vähemmän. Kaikkein parhaiten kiinteistön energiankulutus saadaan hallintaan ennen rakentamista, uudisrakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa. Lue lisää energiasuunnittelusta ja muista energiapalveluistamme.

Ota meihin yhteyttä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistamme tai haluatko jättää tarjouspyynnön?

Ota yhteyttä