Äyräväinen

Haluamme edesauttaa viihtyisän ja energiatehokkaan rakennuskannan syntymistä ja ylläpitoa. Vastuullisuus on yrityksemme ydinarvo ja meillä tilojen käyttäjien hyvinvointi on energiasuunnittelun lähtökohta. Energian säästöä ei tule tehdä sisäilman olosuhteiden kustannuksella. Käyttäjätyytyväisyys pitää myös kiinteistön käyttöasteen korkeana, joka tuottaa arvoa ja johtaa kiinteistön pitkään elinkaareen.

Energiapalvelumme sisältävät mm.

  • Hankekohtainen energiasuunnittelu tilaajaa palvelevan lopputuloksen saamiseksi
  • Energian säästöpotentiaalin kartoitus ja hyödyntäminen
  • Hybridilämmityksen (maalämpö) optimointi
  • Uudisrakennusten energiaselvitys
  • Korjaus- tai muutostyön energiaselvitys
  • Energia- ja lämmöntalteenottoratkaisujen kannattavuusvertailut
  • Tavoite-energiankulutus
  • Olosuhdesimuloinnit
  • Uusiutuvan energian hyödyntäminen

 

Energiasuunnittelu uudis- ja saneeraushankkeessa
Autamme luomaan energiatehokkaan, viihtyisän ja ympäristöystävällisen kiinteistön. Energiakonsultti auttaa tilaajaa, arkkitehtiä ja LVIA-suunnittelijaa valitsemaan jokaiselle rakennuksen osa-alueelle energiatehokkaat ratkaisut, jotka ovat toimivia ja taloudellisesti kannattavia.

Energiakonsultin tulisi olla mukana suunnittelun alusta lähtien, jolloin vaikutusmahdollisuudet valmiin rakennuksen energiankulutukseen ja olosuhteisiin ovat suurimmillaan. Vasta rakennuslupavaiheessa toteutettuna energiaselvitys on toteavaa raportointia hankkeen tavoitteiden ollessa jo lukittuja. Elinkaarisuunnittelulla voimme myös määrittää kiinteistön hiilijalanjäljen.

Energian säästöpotentiaali – Käytössä olevat kohteet
Selvitämme kiinteistön energian säästöpotentiaalin ja sopivat keinot säästöjen toteuttamiseen. Tarkka sisältö vaihtelee tarpeen mukaan, mutta tuotamme aina lisäarvoa ja selkeyttä kiinteistön hallintaa varten. Suosittelemme rakennusautomaation toimivuusselvitystä tehtäväksi samassa yhteydessä. Usein pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä sekä kukkarossa että hiilijalanjäljessä.

Olosuhdesimuloinnit

Haluttujen sisäilmanolosuhteiden toteutumista kaikkina aikoina ei voi taata ilman olosuhdesimulointia. Tämä tarkoittaa dynaamisen laskentamallin luomista, jolla määritetään tilan lämpöolosuhteet kaikkina vuoden tunteina. Simulointi ottaa huomioon suunnitellut ilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytysratkaisut, rakenteiden ominaisuudet, auringon vaikutuksen ja määritellyt tilan sisällä olevat lämpökuormat.

Hybridilämmityksen (maalämpö) optimointi

Hybridilämmitys tarkoittaa kahta tai useampaa energiamuotoa yhdistelevää ratkaisua. Maalämpö yhdessä jonkin toisen energiamuodon kanssa on nykypäivänä yleisin hybridiratkaisu. Maalämmössä yhdistyvät geotermisen ja sähköenergian käyttö. Toimivan maalämpöjärjestelmän energiasuunnittelu on vaativa tehtävä, jossa pitää ottaa huomioon useita muuttujia. Jos olemassa olevan maalämpö, tai muun hybridijärjestelmän toiminta ei vastaa odotuksia, voimme tarjota ratkaisuja tilanteeseen.

Kannattavuusvertailut

Nykypäivänä hyviä taloteknisiä ratkaisuja on tarjolla valtava määrä. Tärkeä osa energiasuunnittelua on auttaa tilaajaa / rakennuttajaa valitsemaan tilanteeseen ja kiinteistöön parhaiten sopivat järjestelmät. Kannattavuusvertailuissa vertailemme eri vaihtoehtojen elinkaarikustannuksia päätöksenteon tueksi.

Ota meihin yhteyttä

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistamme tai haluatko jättää tarjouspyynnön?

Ota yhteyttä