top of page

Snellmaninkatu 10

Vuosina 2020–2021 rakennuksessa suoritettiin peruskorjaus. Kohteeseen rakennettiin peruskorjauksen yhteydessä nykyaikaista muuntojoustavaa toimistotilaa. Itse rakentaminen toteutettiin projektinjohtourakkana. Äyräväinen Oy toimi hankkeessa LVIA-suunnittelijana.

Snellmaninkatu 10

Yhteenveto
projektista

Peruskorjaus

Laajuus: 2 356 brm2

Valmistumisvuosi: 2021

Tilaaja: Helsingin yliopisto

Snellmaninkatu 10 on Helsingin keskustan tuntumassa Kruununhaan kaupunginosassa sijaitseva vuonna 1878 valmistunut rakennus. Rakennus valmistui alun perin yliopiston patologisen anatomian laitoksen käyttöön. Sittemmin se on toiminut vaihtelevasti yliopiston käytössä olevana opetustilana.

Vuosina 2020–2021 rakennuksessa suoritettiin peruskorjaus. Kohteeseen rakennettiin peruskorjauksen yhteydessä nykyaikaista muuntojoustavaa toimistotilaa. Itse rakentaminen toteutettiin projektinjohtourakkana. Äyräväinen Oy toimi hankkeessa LVIA-suunnittelijana.

Kohde on rakennuslailla suojattu ja sen suojeluluokka on S1. Historiallisen rakennuksen piirteiden vaaliminen asetti erityisesti ilmanvaihtosuunnittelulle tarkat rajat. Uusien konehuoneiden ja läpi rakennuksen kulkevien kanavointien toteutus ja reititys suunniteltiin erittäin tarkasti. Tietomalli ja suunnitteluryhmän tiivis vuorovaikutus mahdollistivat suunnittelun kannalta onnistuneen ja toimivan lopputuloksen.

bottom of page