Julkaistu: 29.11.2016

INSide-vieraana Juha Rantanen

Juha Rantanen on Inspectan taloteknisten tutkimusten (LVI) toimialavastaava ja hän on yksi Suomen kokeneimmista kuntotutkijoista.
Inspecta toimii Pohjoismaiden lisäksi Baltiassa ja Puolassa. Koko konserni tekee yli 400 000 tarkastusta vuodessa, joten tietoa ja osaamista kertyy. Suomessa työntekijöitä on noin 500 ja toimipisteitä 29.

Materiaaleista

Eri materiaalit käyttäytyvät eri tavoin. Esimerkiksi kupariputket eivät tyypillisesti kulu kauttaaltaan tasaisesti, vaan korroosio on pääosin pistemäistä. Aiemmin kylmävesijohtoina käytetyille sinkityille teräsputkille tyypillistä on korroosio, kun sinkkikerros rikkoontuu. Tämä tulee ilmi esimerkiksi vesikatkon jälkeen, kun hanasta tuleva vesi on ruskeaa putken sisällä olevien sakkautumien irrotessa. Muoviputkilla ongelmia esiintyy lähinnä liitoksissa ja varsinkin vanhemmissa putkissa haurastumisena. Kokenut kuntotutkija tietää, mistä virheitä pitää etsiä.

Tavanomaisimpia virheitä

Putkimateriaalivirheitä yleisempiä ovat asennustekniset virheet. Epoksipinnoitetuissa valurautaviemäreissä on katkaisu tehty kulmahiomakoneella, jonka kipinäsuihku rikkoo epoksipinnoitetta. Lisäksi leikkauspinnan käsittely on epäonnistunut tai sitä ei ole tehty lainkaan. Muita tyypillisiä virheitä ovat putkisaumojen hitsausvirheet, epäonnistuneet puristusliitokset, puutteelliset kannakoinnit, väärät materiaalivalinnat kuten kupariputkella korjattu pätkä sinkittyä käyttövesiputkea, liian suuret virtausnopeudet, viemärikaadot pielessä, painumat…

Menetelmiä

Kuntotutkimukset perustuvat tavalla tai toisella visuaalisuuteen. Viemäreiden kuvaukset ovat tästä hyvä esimerkki. Materiaalivahvuuteen ja korroosioon liittyvät tutkimukset tehdään röntgenkuvauslaitteilla, joilla paljastetaan pienimmätkin virheet. Harvemmin käytetään ultraääneen perustuvia mittausmenetelmiä, sillä nämä ovat hieman epätarkempia. Kuntotukija laatii aina kattavan raportin havainnoista.

Ennaltaehkäisy

Jotta putkistot kestäisivät pitempään ja ne toimisivat hyvin, on syytä ottaa huomioon muutamia seikkoja. Tärkeintä on, että järjestelmät on huolellisesti suunniteltu ja rakennettu. Dokumentointi on tärkeää, varsinkin jos on tehty osakorjauksia. Niistä pitää olla selkeät asiakirjat, jotta tulevaisuudessakin on tietoa tehdyistä toimenpiteistä. Huollon pitää olla säännöllistä ja toimivaa. Tarkastuksien on ulotuttava myös vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten ryömintätilan tarkastuksiin, sillä hajulähde voi olla esimerkiksi vuotava viemäri. Pihalla olevien kaivojen tarkastamisen ja puhdistamisen on oltava rutiinitoimenpide ja verkostojen säätöjen on oltava kunnossa. Huollon merkitystä ei voi tässäkään korostaa liikaa.

Yhteenveto

Materiaaleissa on virheitä, joita ei voida havaita tai jotka tulevat esiin vasta ajan kuluessa. Jos epäillään ongelmia tai ongelmia on jo havaittu, on kuntotutkimuksen tekeminen erinomainen tapa määrittää ongelman laajuus ja vakavuus. Kuntotutkimuksen perusteella voidaan valita oikeat korjaustoimenpiteet, jolloin aikaa ja rahaa ei kulu arvailuun ja vatulointiin. Juha Rantasen ohjeiden mukaan: tutki ensin, päätä sitten.

Äyräväisen suositukset

 • Aina uusitaan fyysisesti, jos mahdollista
 • Viemäreiden sukitus aina itsekantavalla materiaalilla
 • Emme suosittele käyttövesijohtojen pinnoitusta
 • Jätevesi- ja sadevesiviemärit pääosin muoviviemäreitä huomioiden palo- ja ääniasiat
 • Rasvaviemärit ei-kantavan pohjalaatan alla muoviviemäriä, kantavan pohjalaatan alla haponkestävää terästä. Kannakoinnit haponkestävää terästä.
 • Rasvaviemärit näkyvissä haponkestävää terästä
 • Vesijohdot pääosin perinteisesti kuparia lukuun ottamatta mm. Keski-Uuttamaata ja Lohjaa
 • Ei-vaihdettavat kytkentävesijohdot muoviputkilla suojaputkessa
 • Lämmitys- ja jäähdytysputket perinteisesti terästä ja kuparia. Liitokset peruskorjauksissa ns. puristusliitoksin (kumirengas) minimoiden tulityöt, teknisissä tiloissa usein hitsaten sekä juotoksin.

Äyräväisen palvelut kuntotutkimuksia varten

 • Tehdään kuntotutkimustarjouspyyntöjä, joissa määritellään tutkimustavat ja tutkimuspaikat
 • Tehdään kuntotutkimuksista raportti