Julkaistu: 17.07.2017

Opinnoista työelämään ja takaisin

Sain alkukesällä vihdoin erään elämäni urakan valmiiksi, kun insinööriopintoni päättyivät. Koen olevani poikkeuksellisen onnekas, sillä opintojen päättymisen jälkeen edessä ei ollutkaan uuvuttava työnhakuprosessi, vaan sain jatkaa työskentelyä opiskeluaikaisessa, mielekkääksi kokemassani työssä Äyräväisellä.

Vaikka itse olenkin nyt valmistunut ammattikuntamme jäsen, tulevaisuuden tyyli lienee se, ettei opinnoista työelämään siirtymisen pitäisikään olla enää kertaluontoinen riitti, vaan jatkuvaa liikettä suunnasta toiseen. Poliittiset vaikuttajat peräänkuuluttavat toistuvasti uudelleen kouluttautumista, täydennyskoulutusta ja työelämän murroksen perässä pysymistä. Huolimatta siitä, että oman alan muutosten tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää, ajattelen että nuoren insinöörin menestyksen avain piilee osin myös paikkansa löytämisessä ja rauhallisen määrätietoisessa etenemisessä valitsemallaan uralla.

Nykypäivän innovaatiot heijastuvat voimakkaasti meidänkin alallemme. Uudet tekniset oivallukset ja ympäristöteemat uudistavat myös LVI-maailmaa jatkuvasti. Jotta suunnittelijana voimme tarjota parhaan mahdollisen panoksemme asiakkaan käyttöön, tulee meidän olla jatkuvasti valmiita ennakoimaan tulevaisuuden suuntia. Jotta tämä askeleen edellä kulkeminen onnistuu, on koulutuksen ja uuden oppimisen oltava luonteva osa arjen työtä. Koulutukseen käytettävät tunnit eivät olekaan kuluerä, vaan mielekäs ja kannattava panostus tulevaisuuteen.

Alamme korkeakoulutusta tarjoavat oppilaitokset ovat tarmokkaasti lähteneet tarjoamaan yrityslähtöistä täydennyskoulutusta, kuten yrityksille räätälöityä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Työelämän tarpeiden huomioiminen koulutuksessa on jo maamme kilpailukyvynkin kannalta merkityksellistä. Jotta saamme kuitenkin elinkeinoelämän käyttöön laadukasta ja puolueetonta alamme tutkimusta on arvokasta, että jatkossakin koulutusta kehitetään myös akateeminen näkemys edellä. Tasapainon löytäminen onkin ääripäiden välillä sompailua viisaampaa.

Itse koen työelämän olevan antoisinta silloin, kun voi sopivassa suhteessa käyttää jo hankkimiaan vahvuuksia, mutta myös innostua uusista ilmiöistä ja aihepiireistä. Itseluottamuksen kannalta on tärkeää toimia niissä tehtävissä, joissa kokee voivansa näyttää itsensä parhaassa valossa. Toisaalta myös omiin mielenkiinnonkohteisiin paneutuminen virkistää ja lisää positiivista virettä omaan työhön. Uskonkin että hyvinvoiva ja itseensä tyytyväinen yksilö kykenee tuottamaan parasta mahdollista työnjälkeä.

 

Eveliina Junkkari
LVI-suunnittelija