Äyräväinen

Vuoteen 1972 juurensa juontava yrityksemme on Suomen suurin, pelkästään LVIA-tekniikan suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan erikoistunut insinööritoimisto. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä, jossa työskentelee yhteensä 41 alan asiantuntijaa.

Asiakkaitamme ovat mm.
Asiakkaitamme ovat muun muassa Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Nurmijärven kunta, Citycon Oyj, KELA, Senaatti-kiinteistöt, Veikkaus Oy, Haaga Instituutti -säätiö, CapMan Oyj (Dividum), Restel, Helsingin yliopisto sekä HYY Kiinteistöt.

Lisätietoa palveluistamme
Tutustu referensseihin

Turvallista talotekniikkaa

Suunnittelumme johtoteemana on turvallisuus. Se tarkoittaa asiakkaillemme terveellisiä ja turvallisia sisäolosuhteita sekä toiminnan häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta ympäristö- ja energianäkökohdat huomioon ottaen. Se tarkoittaa myös sitä, että huolehdimme sekä hankkeidemme että omasta työturvallisuudesta.

Pysymme aikataulussa
Laatu näkyy ennen kaikkea siinä, että aikataulumme pitävät.

Jatkuva kehitys
Haluamme parantaa ja kehittää toimintaamme, tietotaitoamme ja suunnittelun ajankäyttöä jatkuvasti. Ajantasainen, RALA-sertifioitu laatujärjestelmämme kattaa kaikki yrityksemme tärkeimmät toiminnot.

Laatujärjestelmän avulla voimme mitata myös muun muassa asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön viihtyvyyttä sekä potentiaalisia kehityskohteita. Vuosittaisella auditoinnilla varmistamme, että laatujärjestelmää noudatetaan ja se on tarkoituksenmukainen.

Osaava, sitoutunut henkilöstö
Pidämme huolta siitä, että henkilöstömme on paitsi osaavaa, pätevää ja luotettavaa, myös työssään erinomaisesti viihtyvää. Yksi tavoitteistamme onkin kouluttaa henkilöstöämme jatkuvasti ja tarjota heille mielenkiintoisia ja haastavia projekteja.

Palautelomake
Laatujärjestelmämme keskeisenä osana on asiakaspalautteen hankinta. Palautteen tarkoituksena on saada välitöntä tietoa palvelumme ja suunnittelutyömme onnistumisesta.

Voitte antaa palautetta esimerkiksi projektiin liittyvästä tietotaidosta, yhteistyökyvystä, palveluvalmiudesta, aikataulujen pitävyydestä, suunnitelmista, muutosten hallinnasta, työmaanhoidosta, valvonnasta ja vastaanotosta.

Lomakkeella lähetetyt palautteet vastaanottaa laatupäällikkömme.