Valitse yritys: HelsinkiRovaniemi
  • Äyräväinen

Suomen suurin pelkästään LVIA-suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto.

Yrityksemme

Vuoteen 1972 juurensa juontava yrityksemme on Suomen suurin, pelkästään LVIA-suunnitteluun erikoistunut insinööritoimisto. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä, jossa työskentelee yhteensä 32 alan asiantuntijaa.

Lisätietoa palveluistamme löydät täältä.

Asiakkaamme

Etelä-Suomen asiakkaitamme ovat muun muassa Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Nurmijärven kunta, Helsingin seurakuntayhtymä, KELA, Senaatti-kiinteistöt, Veikkaus Oy, HKR, Haaga Instituutti -säätiö, CapMan Oyj (Dividum) sekä Restel.

Tietoa toteuttamistamme kohteista löydät täältä.

 

 

ryhmakuva2016

Liiketoimintayksiköidemme esittely.

Turvatilat ja konesalit

Tavoittelemme asiakkaita, joille turvallisuustekijät ovat tärkeä tai jopa kriittinen elinehto. Kokemuksemme kattaa niin energiatehokkaat ja turvalliset konesalit sekä tietokonekeskukset kuin kriisiajan suojatilatkin, jotka ovat toimistomme kärkiosaamista.

Suomessa on runsaasti vanhoja johtokeskus-, tele- ja suojatiloja, joita voidaan modernisoida laitetilakäyttöön. Vanhoissa suojatiloissa on yleensä rakenteet kunnossa ja ne luonnostaan sopivat turvatiloiksi. Hyvällä suunnittelulla ne saadaan myös talotekniikaltaan nykyaikaisiksi”, kertoo DI Markku Lilja, turvatilojen ja konesalien rakennuttajille suunnittelupalveluita tuottavan yksikön päällikkö.

Koulut ja päiväkodit

Kouluissa ja päiväkodeissa on haasteellisinta sisäilman hallinta. Talotekniikan on mukauduttava ihmismäärien ja oleskeluaikojen suuriin vaihteluihin. Ratkaisuna tähän on usein suurempien kokonaisuuksien erotteleminen toiminnallisuuksien mukaan pienempiin tiloihin. Tällöin tiloja voidaan ketterästi mukauttaa vaihteleviin käyttötilanteisiin.

”Tavoitteenamme on luoda lapsille ja opettajille terveelliset ja turvalliset sisäilmaolosuhteet. Hyvä sisäilma on merkittävin oppimista edistävä ympäristötekijä”, korostaa DI Henri Airaksinen, Helsingin seudun julkisen sektorin rakennuttajille suunnittelupalveluita tuottavan yksikön päällikkö.

Toimistot, hotellit ja kokoontumistilat

Tilojen käyttäjien vaatimusten kasvaessa vanhat järjestelmät eivät usein kykene vastaamaan tarpeeseen. Lisäksi ihmisistä ja laitteista vapautuva lämpökuorma sekä kiristyvät energiatehokkuutta koskevat vaatimukset asettavat omat haasteensa sisäilman lämpötilan hallinnalle.

”Tärkeintä on hyvä sisäilma ja terveellisten työskentelyolosuhteiden kehittäminen, yhdistettynä viihtyisään työympäristöön. Nykyaikaiselle sisäilmanvaihdolle asetetuista vaatimuksista huolimatta talotekniikan uudistaminen voi johtaa myös säästöihin, sillä energiatehokkuuden parantuessa käyttökustannukset laskevat”, kertoo LVI-insinööri Pasi Heiskanen. Pasi toimii päällikkönä yksikössä, joka tuottaa suunnittelupalveluita yksityisen sektorin kiinteistöjen omistajille ja rakennuttajille.

 

teknologiateollisuus

fdcf-logo-mv