Julkaistu: 01.11.2013

”Virikkeellisessä toimistotilassa on harmoniaa ja työtehoa”

Arkkitehdit SAFA Jyrki Tiensuu ja Annika Groop GT-arkkitehdit Oy:tä vierailivat Äyräväisen talotekniikka-alan aamupäiväluennolla 1.11. He esittelivät näkemyksiään ja visioitaan tulevaisuuden viihtyisistä ja toimivista toimistoista.

”Entisajan ja tämän päivän toimistoilla on ainakin muutama oleellinen eroavaisuus, joista yksi merkittävimmistä on puhelin” totesi Jyrki Tiensuu. Nykypäivän ihminen on koko ajan tavoitettavissa ja informaatiota tulvii joka suunnasta. Tämä ei voi olla vaikuttamatta työtehoon. Työtehon ja sitä lisäävän viihtyvyyden lisäämiseksi toimintatilat pyritään jakamaan erilaisiin vyöhykkeisiin siten, että työpiste voidaan valita esimerkiksi keskittymistarpeen mukaan. Tiensuun mukaan henkilökohtaisista työpisteistä ollaan luopumassa ja tilalle rakennetaan erillisiä hiljentymistiloja. Kokoustilat pyritään sijoittamaan yhteen paikkaan ja saman ajatuksen mukaisesti erilaisia virikkeellisiä tilakokonaisuuksia suunnitellaan.” Luonnonvalo, sisäilmaston olosuhteet, ergonomia ja värit osaltaan vaikuttavat ratkaisevasti työympäristöön”, korosti puolestaan Annika Groop. Oleellinen tekijä toimiston kokonaistehokkuudessa on myös rakennuksen sijainti sekä työmatkaan käytetty aika. Avainsanoja toimistojen suunnittelussa ovat työpiste, työympäristö ja ulkopuoliset tekijät. Yhteisenä tiivistelmänä Groop ja Tiensuu toteavat: ”Näiden avainsanojen summa muodostaa kokonaisuuden, jonka kaikkien osien on oltava harmoniassa keskenään”.

Mikko_ja_arkkitehdit2

Luentotilaisuuden tauolla tulevaisuuden toimisto-olosuhteista keskustelivat Mikko Äyräväinen, Annika Groop ja Jyrki Tiensuu GT-arkkitehdit Oy:stä