Julkaistu: 13.12.2010

Uusi tieto on käden ulottuvilla, oletko kehityksessä mukana

Ari Haasio, YTL, FM, yliopettaja ja tietokirjailija, joka toimii yliopettajana Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto ja tietopalvelu–yksikössä sekä tuntiopettajana Haagan ammattikorkeakoulussa ja Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. Ari on nettimaailman tiedonhaun ammattilainen. ”Olen kiinnostunut netistä, tiedonhausta ja hankinnasta, uusista härpäkkeistä ja muusta mukavasta”, kuvaa Ari työnsä sisältöä ja ennakkoluulotonta, luovaa asennettaan.

Äyräväisen henkilöstö uuden tiedon lähteillä

Ari veti iltapäivän mittaisen koulutustapahtuman marraskuussa Äyräväisen toimiston henkilöstölle aiheesta ”Uuden tiedon hankinta ja uudet menetelmät”.

Henkilöstö pääsi perehtymään tiedonhaun rakenteisiin ja mahdollisuuksiin ammattilaisen johdolla ja nettimaailman mahdollisuudet avautuivat aivan uudelle tasolle.

Maailma muuttuu nopeasti, uutta tietoa hetkessä saatavilla

Tämän päivän kokeneet ammattilaiset eivät 20 – 30 vuotta sitten osanneet uneksiakaan nykyisistä tiedon hankinnan mahdollisuuksista. Teoreettinen pohjatieto saatiin peruskoulutuksella ja varsinainen tietotaito kehittyi käytännön työssä kunkin työympäristön tarjoamassa laajuudessa. Tämän hetkiset tietotaidon kehittymismahdollisuudet ja haasteet ovat hyvin erilaiset. Enää ei riitä rakennusmääräyskokoelmien osaaminen ja hyvä prujaustaito. ”Suurin ero entiseen on tarjolla olevan tiedon määrän ja saannin radikaali ja nopea globaalinen muutos. Se suorastaan pakottaa meidät kehitykseen mukaan tai muutoin putoamme hyvin nopeasti ”jalakselle”. Nettimaailma on tosiasiassa jo nyt syrjäyttänyt perinteisen kirjallisen ammatillisen tiedonvälityksen ja tiedonsaannin peruuttamattomasti. Uusi tieto on edessämme sekunneissa. On vain omaksuttava uudet pelivälineet ja tavat toimia, mikä valitettavasti on vielä arkityössä yleistasoista. Tietolähteitä ja tietoa on tarjolla runsaasti mutta tiedonhakua ei vielä osata”, toteaa Ari.

Yritysten on kehitettävä omakohtaiset systeeminsä

Henkilökohtaiseen harrastukseen ja kiinnostukseen perustuva tiedon hankinnan taso ei yrityksille riitä. Yrityksen on organisoitava tiedon hankinta omaan erikoitumiseensa perustuen. Tämä on keskeisiä johtamisen haasteita tietotaidon jatkuvalle kehittämiselle. ”Vapaa omakohtainen oppimistahti ei riitä alkuunkaan. Mukaan on järkevää ottaa infoalan ammattilainen, joka selvittää yrityskohtaiset tiedontarpeet erityiskysymyksineen ja keskeiset tietolähteet. Henkilöstön kanssa kehitetään yhdessä ammattilaisen kanssa käytännön arkityösovellukset ja toimintatavat”, opastaa Ari.

Sosiaalinen media ovella,suuret mahdollisuudet

Tiedon hankinta on luovaa toimintaa. Suurimpana vaarana on tekninen rutiinitason suoritus, jolloin uudet mahdollisuudet jäävät huomaamatta. Parhaimmillaan tiedonhaku on vuorovaikutteista, sosiaalista kanssakäymistä. ”Teknisen alan asiantuntijayrityksille sosiaalinen media on vielä vierasta. Ensin on tietenkin hankittava uuden tiedon hakemisen perusosaaminen. Sen jälkeen voidaan rohkeasti lähestyä tietolähteiden takana olevia yhteisöjä ja asiantuntijoita sekä mennä Twitteriin ja Facebookiin ja perustaa omat asiantuntijablogit. Tämän kaltaisen kehityspolun yritykset ja yhteisöt ovat tulevaisuuden menestyjiä”, kannustaa ja rohkaisee Ari eteenpäin tiedon uuteen maailmaan.