Julkaistu: 03.06.2013

Uusi energiatodistuslaki on juuri astunut voimaan 1.6.2013.

Energiatodistuksesta on pyritty tekemään entistä parempi työkalu erilaisten rakennusten vertailuun. Siksi jatkossa se perustuu aina laskennalliseen kulutukseen, joten käyttäjän kulutustottumukset eivät vaikuta energiatodistukseen. Energiatodistus täytyy olla rakennuksen tai sen osan myynti- ja vuokraustilanteessa sekä edelleen myös rakennuslupahakemuksen liitteenä.

Laskenta suoritetaan RakMK D3/2012 sääntöjen mukaisesti. Uutena yksikkönä oleva E-luku tarkoittaa rakennuksen vuotuista ostoenergiankulutusta standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohti. E-lukuun vaikuttaa myös rakennuksen energianlähteet, sillä ostoenergiankulutus kerrotaan hiilidioksidipäästöihin ja politiikkaan perustuvilla energiamuotojen kertoimilla. Näin ollen sama rakennus saa kaukolämpöön kytkettynä paremman E-luvun kuin suoralla sähkölämmityksellä. Tehokkaasti E-lukua parantaa omavaraisenergia kuten aurinkoenergia. Jos rakennuksessa on jäähdytys laajemmin kuin yksittäisissä tiloissa, tulee laskenta suorittaa dynaamisella laskentatyökalulla, jota varten rakennuksesta tehdään 3D-malli.

Energiatodistusten laadinta alkoi vuonna 2008. Uuden energiatodistuksen erottaa sinisestä kehysväristä, kun vanhassa käytettiin vihreää.

Insinööritoimisto Äyräväisellä on FISE-pätevöityneitä energiatodistuksen antajia sekä Helsingissä että Rovaniemellä.

Milloin uusi energiatodistuslaki astuu voimaan kunkin rakennustyypin osalta? Milloin energiatodistus on asetettava yleisön nähtäville?

Uuden energiatodistuslain myötä:
– kaikkien energiatodistusten laatijoilta edellytetään rekisteröityä pätevyyttä.
– energiatodistus on aina rakennuskohtainen. Aiemmin samaan energiamittaukseen kuuluvat rakennukset saivat yhteisen energiatodistuksen.
– energiatodistus tulee edelleen olla uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen liitteenä osana energiaselvitystä.
– energiatodistus tulee edelleen olla esitettävissä rakennuksen tai sen osan myynti- ja vuokraustilanteessa. Nyt tämän määräyksen piirissä ovat myös enintään kuuden asunnon kiinteistöt. Energiatodistusta ei kuitenkaan tarvita samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välisessä myynnissä tai vuokrauksessa eikä silloin, kun rakennus myydään purettavaksi, vuokrataan määräaikaisesti enintään vuodeksi tai alivuokrataan.
– energiatodistuksen ensimmäinen sivu on asetettava yleisön nähtäville, kun viranomainen tai laitos tarjoaa julkisia palveluja yli 250 m2 tiloissa.
– energiatodistuksen ensimmäinen sivu on asetettava yleisön nähtäville, kun yksityisen tahon yli 500 m2 tilat ovat yleisön toistuvien käyntien kohteena ja rakennukselle on laadittu energiatodistus.
– energiatehokkuusluokka on ilmoitettava myynti- ja vuokrausilmoituksissa.
– ARA alkaa valvoa pistokokein energiatodistusten laatua ja laatijoita.
– vanhat energiatodistukset ovat voimassa normaalisti voimassaoloaikansa loppuun asti, isännöitsijätodistukseen sisältyvät energiatodistukset kuitenkin vuoden 2014 loppuun asti.
– uudet energiatodistukset ovat voimassa 10 vuotta.
– energiatodistukset sekä niiden laatijat aletaan rekisteröidä ARAn ylläpitämään järjestelmään.

Rakennukset, jotka eivät kuulu energiatodistuslain piiriin (pieniä täsmennyksiä on energiatodistuslaissa), ovat:
– enintään 50 m2 rakennukset,
– loma-asunnot, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen,
– tilapäiset ja määräaikaiset rakennukset (uudisrakennuksen E-luku tulee kuitenkin laskea)
– teollisuus- ja korjaamorakennukset, uimahallit, jäähallit, varastorakennukset, liikenteen rakennukset ja moottoriajoneuvosuojat,
– maatilarakennukset, joissa energiankäyttö on vähäinen,
– suojellut rakennukset,
– kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen tarkoitetut kirkot ja muut uskonnollisen yhteisön omistamat rakennukset,
– kasvihuoneet, väestönsuojat ja vastaavat erityisrakennukset ja
– puolustushallinnon rakennukset.

Uusi energiatodistuslaki astuu voimaan vaiheittain olemassa olevien rakennusten osalta:
1.6.2013 kerrostalot, 1980- valmistuneet omakoti- ja paritalot
1.7.2014 liikerakennukset, toimistorakennukset, vähintään kolmen asuinhuoneiston rivi- ja ketjutalot
1.7.2015 hoitoalan rakennukset, kokoontumisrakennukset ja opetusrakennukset
1.7.2017 omakoti- ja paritalot, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 1980

Laki rakennuksen energiatodistuksesta löytyy täältä.

16_5_2013_uusi_energiatodistus

Uuden energiatodistuksen etusivu