Julkaistu: 02.06.2014

Usean sektorin datacenter-osaamista

INSide-vieraamme on 4DC Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Niskanen. 4DC Group Oy on yhteenliittymä, joka on muodostettu datacentereiden, eli konesalien infran kehittämistä varten. 4DC on monialaosaaja konesalihankkeiden konsultoinnissa, suunnittelussa, rakennuttamis- ja managerointipalveluissa ja se toimii asiakkaan suuntaan ns. yhden luukun periaatteella.

Konesaliosaaminen tuo mahdollisuuksia koko Suomelle

 

Erilainen näkökulma konesalihankkeisiin

Hyvin usein konesalihankkeet etenevät laitehankinnat edellä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa toimia. Konesalin laitteet tullaan todennäköisimmin uusimaan 10-15 vuoden sisällä, mutta konesalia palvelevan infran elinkaari on huomattavasti pidempi. Vaihtoehtoinen toimintatapa onkin toteuttaa konesalihankkeet infra-näkökulmasta. Tällöin käyttäjä ei ole sidottu tiettyyn laitevalmistajaan, vaan konesalin laitehankinnat voidaan kilpailuttaa normaalisti. Näkökulma hankkeessa on siis hieman erilainen. Tavoitteena on laitteistoriippumaton turvallinen ja toimiva konesali.

Turvallisuustasot toiminnallisuuden määrittäjänä

Lämpimät säät tuovat haasteita konesalien toimintaan, kuten saamme lehdistä aina silloin tällöin kesän tullen lukea. Tänä päivänä yhteiskunta toimii vahvasti informaatioteknologian varassa ja ehdoilla, joten turvallisuus on aina syytä tuoda esiin suunnittelun lähtökohtana. Konesalien kohdalla turvallisuudella tarkoitetaan muun muassa toiminnan keskeytymättömyyttä ja häiriöttömyyttä. Tämän takia suunnittelutyön alkaessa ensimmäisiä tehtäviä on turvallisuustason määrittäminen. Asiakkaalla on yleensä hyvä näkemys itselle riittävästä turvallisuustasosta, mutta on myös mahdollista, että näin ei ole. Tällöin konsultin tehtävä on kertoa eri turvallisuustasojen merkitys konesalin toiminnan kannalta ja mitä se toisaalta tarkoittaa kustannusnäkökulmasta. Liioittelu johtaa helposti monimutkaisiin järjestelmiin, jotka lopulta voivat olla hyvinkin haavoittuvaisia.
Yksinkertaisuus on valttia myös turvallista rakennettaessa.

Suunnittelun suljettu verkko osa kyberturvallisuutta

Lehdissä mainitaan usein sana kyberturvallisuus. Tämä on asia, jonka pitäisi kiinnostaa, mutta joka kuitenkin usein jää vähemmälle huomiolle. Osa hankkeista on turvaluokiteltu salaisiksi, jolloin esimerkiksi suunnittelutyö pitää tehdä täysin erillisessä verkossa, josta ei ole yhteyttä ulkomaailmaan. Esimerkiksi sähköposti ja internet eivät voi olla käytössä tällaisissa verkoissa. Suljetun verkon päivityksiä ei myöskään voi tehdä muista verkoista. Suljetussa verkossa työskentely poikkeaa totutusta, esimerkiksi tietojen siirto kopiolaitokselle ei voi tapahtua sähköpostilla. Oikeilla menettelytavoilla varmistetaan tilaajan asioiden salassapito.Turvallisuutta tämäkin.

4DC on usean sektorin datacenter-osaamista

4DC Group Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita hankkeen eri vaiheisiin. Palveluita ovat mm. arvioinnit eri näkökulmista, esim. tekninen arviointi, ylläpidon arviointi sekä riskeihin ja turvallisuuteen liittyvät arvioinnit. Lisäksi 4DC konsultoi rakentamisen eri vaiheissa tarveselvityksestä käyttöönottoon ja testaukseen. Lisäksi managerointipalveluiden avulla voidaan varmistaa asiakkaan konesali-infran käytettävyys. 4DC:n tehtävänä on auttaa asiakasta ydintoimintaansa sen sijaan, että tämä olisi pakotettu toimimaan oman osaamisalueensa ulkopuolella rakennuttajatehtävissä. Tämä monipuolista, usean sektorin osaamista vaativa datacenter- kokonaisuus on käytännöllistä ja tuloksellista antaa kokeneiden ammattilaisten hoidettavaksi.