Julkaistu: 02.01.2018

Työelämä on jatkuvaa kehittymistä

Suunnitteluala elää jatkuvassa muutoksessa. Yhtäältä meidän tulee pysyä ajan tasalla uusista viranomaisasetuksista ja normeista, toisaalta teknologinen kehitys tuo uusia tuotteita ja järjestelmiä markkinoille koko ajan. Samalla asiakkaamme edellyttävät yhä kustannustehokkaamman suunnittelun tuomaa tehokkuuden kasvua.

Digitalisaatio huomenna

Tavoitteena on saada suunnittelun lisäksi suunnitelmien hyödyntäminen sähköiseen muotoon. Tietomallinnus on muuttanut perinteistä suunnittelukäytäntöä, mutta itse tietomallin hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä. Suunnittelu tapahtuu vielä liiaksi erillisillä ohjelmistoilla, eikä yhtenäistä tietokantaa ole. Yritämme pysyä tässä asiassa uuden tiedon äärellä ja olla aina ensimmäisten joukossa hyödyntämässä uutta teknologiaa.

Kehittynyt ei saa olla synonyymi monimutkaiselle

Energiavaatimusten kiristyminen on johtanut siihen, että varsinkin ilman vaihtuvuutta säädetään normaalikäytön aikana tilakohtaisesti kuormituksen mukaan. Tämä on johtanut vääjäämättä monimutkaiseen automatiikkaan. Kun siihen liitetään huono ylläpito ja puutteellinen huolto, niin ei ole ihme, että maamme on täynnä kehnoja ilmanvaihtolaitoksia.

Me suosimme mieluummin yksinkertaisia ja toimiviksi todettuja ratkaisuja, kuten hajautettuja ja pieniä ilmanvaihtokoneita monimutkaisten IMS-ratkaisujen sijaan.

Hyvä suunnittelu huomioi myös käytettävyyden ja huollon. Tässä meitä auttaa se, että olemme mukana useissa perus- tai osakorjaushankkeissa. Niissä järjestelmien toimimattomuus on kiusallisen yleistä.

Uudet palvelumme laajentavat tarjontaamme

Rakennusautomaation toimintatarkastukset, energiakonsultointi ja talotekniikan valvontapalvelut täydentävät suunnitteluosaamistamme. Neljä taloautomaatiospesialistiamme ovat kesän ja syksyn aikana käyneet lukuisten rakennusten automaatiojärjestelmiä läpi, ja löytäneet kaikista kiinteistöistä korjattavaa niin laitteiden kuin käytönkin osalta. Parin tonnin sijoitus tarkastukseen maksaa itsensä takaisin kasvaneena käyttäjätyytyväisyytenä, parempana sisäilmana ja alhaisempana energiankulutuksena.

Energiakonsultoinnissa autamme asiakastamme päättämään, mihin kannattaa energiamielessä ryhtyä. Konsultointi voi liittyä rakennushankkeeseen tai olla erillinen projekti kiinteistön energiankulutuksen pienentämiseksi.

Valvonta- ja rakennuttamispalvelut ovat luonteva jatkumo suunnittelutyölle. Oma organisaatiomme käy suunnitelmat läpi, kilpailuttaa urakat, valvoo työn ja tekee vastaanottotarkastukset. Tämä mahdollistaa nopean ja sujuvan projektin läpiviennin.

JLL:n TATE-valvontaorganisaatio osaksi Äyräväinen Oy:tä

Iso ja maineikas kiinteistökonsultti Jones Lang LaSalle Finland on ulkoistanut TATE-valvonta- ja rakennuttamisorganisaationsa meille alkaen 1.1.2018. Ulkoistuksen myötä vahvuuteemme liittyy kolme henkilöä lisää nykyisten kahden TATE-valvojan lisäksi. Samalla valvonta ja rakennuttaminen muodostavat oman yksikön yrityksemme sisällä. Yksikköä johtaa Timppa Seppälä.

”Käymme luottavaisin mielin kohti vuotta 2018. Meitä on alkuvuodesta 40 henkilöä palvelemassa vakioasiakkaitamme. Lupaamme pysyä edelleen ketterinä ja palveluhalukkaina. Ja uutena vuotena taas vähän edellistä vuotta kehittyneempinä.”

– Mikko Äyräväinen