Julkaistu: 04.11.2013

Turvallisen talotekniikan kehittäjä – Ihmisten turvallisuus aina etusijalla

Insinööritoimisto Äyräväisen tunnuslause löytyy logostamme: Turvallinen talotekniikan kehittäjä. Mitä tarkoittaa turvallisuus ja miten se näkyy työssämme?
Toimistomme suunnittelutyössä tärkeimpänä johtoteemana on turvallisuus. Se tarkoittaa asiakkaillemme terveellisiä ja turvallisia sisäolosuhteita sekä toiminnan häiriöttömyyttä ja jatkuvuutta ympäristö- ja energianäkökohdat huomioon ottaen. Se tarkoittaa myös sitä, että huolehdimme sekä hankkeidemme että omasta työturvallisuudesta.

Laadukas suunnittelutyö ja turvallisuus on johtoryhmämme tärkein suunnannäyttäjä, ja sitä vaalivat huolella kaikki suunnitteluyksikkömme.

INS_johtoryhmä_2013_rajattu

INS_johtoryhmä_2013_rajattu

Kuvassa insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n johtoryhmä. Ylhäällä vasemmalta Markku Lilja (jola), Jussi Kirkkomäki (juse), Mikko Äyräväinen tj, Alarivissä Jukka Kärki (rova), Marjut Hakkarainen (business controller) ja Pasi Heiskanen (ykse)

Mitä turvallinen talotekniikka tarkoittaa käytännössä?

Talotekniikka, toteutettiin se miten tahansa, vaatii aina myös huolenpitoa. Mikään laite tai järjestelmä ei ole sataprosenttisen toimintavarma koko sille suunnitellun käyttöikänsä ajan. Järjestelmien monimutkaisuus lisää lähestulkoon aina käyttöepävarmuutta. Yhtenä tiivistelmänä ja ohjaavana viisastenkivenä esimerkiksi koulujen talotekniikan suunnittelussa voi pitää tuttua sanontaa: ’Yksinkertaisuus on valttia’. Kun huoltoa vaativia laitteita on vähän ja järjestelmät yksinkertaisia, on niiden toimintavarmuus aivan eri luokkaa kuin monimutkaisilla järjestelmillä. Hyvä toimintavarmuus tarkoittaa koulujen ja päiväkotien lapsille turvallisia ja terveellisiä opiskelu- ja leikkiolosuhteita.

Ihmisten turvallisuuden tulee aina olla etusijalla kaikessa suunnittelussa.

Talotekniikan avulla turvataan ihmisten lisäksi myös laitteita. Osa näistä laitteista, esim. datakeskukset, voivat olla myös ihmisten hyvinvoinnin kannalta kriittisiä. Tällaiset laitteet ja järjestelmät ovat erikoisosaamistamme ja niiden toiminnan turvaaminen on erityisen tärkeää. Insinööritoimisto Äyräväisellä on pitkä kokemus tämäntyyppisten laitosten talotekniikan suunnittelusta. Tällaisissa projekteissa turvallisuusnäkökohdat näyttelevät aina pääroolia, sillä virheet voivat olla todella kohtalokkaita, eikä niihin ole varaa.

Miten turvallista talotekniikkaa suunnitellaan?

Turvallisuus on jokaiselle tärkeä ja alati tavoiteltava asia. Mitä se sitten tarkoittaa käytännön suunnittelussa?
Tärkeintä on asenne. Välinpitämättömällä asenteella ei turvallista jälkeä voi syntyä muuten kuin tuurilla. Pitää olla halu suunnitella hyviä ja toimivia järjestelmiä. Myöskään koulutuksen ja jatkuvan oppimisen merkitystä ei voi riittävästi korostaa. Talotekniikkaala on tänä päivänä laaja suunnittelun ala ja vain riittävillä taidoilla ja oikealla asenteella syntyy hyviä ja turvallisia suunnitelmia. Uskomme vakaasti, että nämä asiat ovat Insinööritoimisto Äyräväisellä erinomaisen hyvällä tasolla.
Me Insinööritoimisto Äyräväisellä haluamme vahvistaa profiiliamme luotettavana talotekniikan kehittäjänä ja haluttuna yhteistyökumppanina, joka varmistaa ja edistää asiakkaansa turvallisuutta, keskeytymätöntä toimintavarmuutta ja hyvinvointia.