Julkaistu: 17.10.2016

Toiminnan keskeytymättömyys

Suojatilojen rakentamisessa siirrytään yhä enemmän henkilöiden suojaamisesta toiminnan suojaamiseen. Puhutaan ns. toiminnallisista suojatiloista, joihin tyypillisesti sijoitetaan konesaleja ja laitetiloja (data center).
Toiminnan keskeytymättömyys on tärkein lähtökohta suunnittelulle ja talotekniikassa erityisesti jäähdytyksen ja sähkön keskeytymättömyys ovat pääroolissa. Taloudelliset ja turvallisuuteen liittyvät tekijät ovat niin tärkeät, että toiminnan on oltava ehdottoman varmaa.

Kahdentamisesta apua

Toiminnan keskeytymättömyyteen pyritään erilaisilla keinoilla. Paras ja käytetyin menetelmä on kahdentaa järjestelmät. Ja nyt puhutaan nimenomaan aidosti kahdennetuista järjestelmistä. Tällöin esimerkiksi jäähdytyksessä on käytössä kaksi toisistaan riippumatonta järjestelmää, jolloin kylmän tuottoon, siirtoon ja käyttöön liittyvät osat on kaikki kahdennettu. Yhden järjestelmän vikaantuessa, toinen järjestelmä pystyy hoitamaan jäähdytyksen. Puhutaan TIER III tai TIER IV tason laitoksista. Sama koskee sähkön varavoima- ja jakelujärjestelmien toteutusta.

EMP tuhoaa

Laitevikojen lisäksi halutaan usein suojautua myös muita uhkatekijöitä vastaan. Näitä ovat esim. EMP ja HPM-asevaikutukset, joissa sähkömagneettinen pulssi tuhoaa kaiken elektroniikan lamauttaen näin toiminnan. Ongelma hoituu useimmiten sijoittamalla laitteet häiriösuojattuihin tiloihin. Kaikkea tekniikkaa ei kuitenkaan voi käytännön syistä asentaa häiriösuojakuorien sisäpuolelle, jolloin laitevalinnat on syytä tehdä niin, että myös ns. krouvi käyttö onnistuu, siis ilman elektroniikan apua.

Turvaa peruskalliosta

Toiminnalliset suojien ja erilaisten turvatilojen merkitys kasvaa koko ajan. Jokainen uutisia seurannut tietää, että tarve ei ole ainakaan vähenemässä. Suomessa on vankka peruskallio, joka jo itsessään toimii hyvänä lähtökohtana turvallisten tilojen rakentamiselle ja ratkaisee monta ongelmaa. Toiminnallisten suojien rakentamisen suunta on alaspäin, kallion sisään.

Markku Lilja
Yksikön päällikkö
Diplomi-insinööri, LVI
Turvatilat ja konesalit
Rakennusautomaatioasiat
040 591 2285