Julkaistu: 03.06.2013

Tietomallintaminen lisää vuorovaikutusta eri suunnittelijoiden välillä

Tietomalliprojektit ovat kasvava osa Insinööritoimisto Äyräväisen arkea ja osaamista. Käytössämme on tarvittavat ohjelmistot ja koko suunnitteluhenkilöstö on perehtynyt kattavasti Yleisiin tietomallivaatimuksiin 2012, jotka ovat rakennusalan toimijoiden laajapohjaisen kehittämishankkeen tulos.

Sinänsä mallintaminen ei ole meille uusi asia, sillä käyttämässämme MagiCAD-ohjelmistossa on aina mukana myös objektin korkeusasema. Mikäli myös muut suunnitteluosapuolet hyödyntävät mallintamista, voidaan MagiCAD-tiedosto kääntää ifc-tiedostoksi. IFC (Industy Foundation Classes) on kansainvälinen rakentamisessa käytettävä tiedonsiirron standardi. Ifc-malli sisältää niin objektien geometrian kuin informaationkin, kuten IV-päätelaitteen mallin ja ilmavirran. Kun kaikkien suunnitteluosapuolien ifc-mallit tuodaan yhteen, voidaan havainnollisesti tarkastella esimerkiksi talotekniikan risteämisiä. Tämä on kokemuksemme mukaan myös lisännyt eri suunnittelijoiden välistä vuorovaikutusta.

Tietomallintaminen lisää suunnittelutyötä, sillä törmäilyjen läpikäyminen ja informaation syöttäminen vievät enemmän aikaa. Toisaalta urakanaikaiset lisä- ja muutostyöt vähenevät, kun suunnitelmat on pystytty tekemään tarkemmin. Näin ollen kokonaisuuden kannalta tietomallintaminen ei lisää kustannuksia.

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 löytyvät netistä

3D_U35 ifc_600px

Kuvakaappaus erään suunnittelemamme kohteen LVI-järjestelmien ifc-mallista