Julkaistu: 01.11.2013

Tietomallintaminen kasvussa

Tietokoneiden marssiessa suunnittelutoimistoihin alkuvaiheessa tilaaja usein valitsi, tehtiinkö suunnittelu käsipiirtona vai CAD-piirtona. Nyt odotamme samanlaista tilannetta tietomallintamisessa: tällä hetkellä vain yksittäiset lähinnä julkisen sektorin hankkeet ovat tietomallihankkeita, mutta uskoaksemme tulevaisuudessa on lähes ainoastaan tietomallihankkeita. Tietomallintaminen ei ole muutos vain suunnittelussa vaan tietomallihanke etenee eri tavalla kuin perinteinen suunnitteluhanke. Tämän vuoksi jo tarjouspyyntöaineisto tulee laatia tarkoin, jotta tilaajan vaatimukset käyvät ilmi.

Tietomallikoordinaattori toimii tilaajan edustajana samaan tapaan kuin rakennuttajakonsultti. Hän varmistaa, että tilaajan vaatimukset tietomallille täyttyvät. Tilaaja voi esimerkiksikäyttää tietomallia rakentamisen jälkeen huollossa ja ylläpidossa. Tietomallikoordinaattori varmistaa, että tietomallista löytyy kaikki tarvittava tieto oikeassa muodossa.

Insinööritoimisto Äyräväinen liittyi marraskuun 2013 lopussa buildingSMART Finlandin jäseneksi.

BuildingSMART Finland on puolueeton eeton suomalaisten kiinteistönomistajien, suunnittelutoimistojen, ohjelmistotalojen ja muiden rakennusalan yritysten muodostama yhteistyöfoorumi. Foorumin tarkoituksena on levittää tietoa tietomallintamisesta ja tukea jäsenyrityksiä tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa. Lisätietoja ja muut mukana olevat tahot löytyvät netistä: http://buildingsmart.fi

Tietomallintamisen näkymiä Insinööritoimisto Äyräväisen syksyn koulutustilaisuudessa esitteli Anna-Riitta Kallinen Gravicon Oy:stä.

RL_Kallinen_Markku_Antti

Anna-Riitta Kallinen Gravicon Oy:stä, Markku Lilja ja Antti Pitkänen Äyräväiseltä