Julkaistu: 29.06.2018

Teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta

INSide-vieraanamme on ylitarkastaja DI Paula Porkola Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta eli tutummin Tukesilta. Paulan toimenkuva Tukesilla on ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistojen markkinavalvonta. Tämä tarkoittaa huolehtimista siitä, että meille myytävät ja käytössä olevat tuotteet ovat juuri sellaisia kuin niiden pitääkin olla ja ennen kaikkea turvallisia käyttää. Paula Porkola on oman alansa raudanluja ammattilainen ja pitää huolta meidän kaikkien hyvinvoinnista.

Tavoitteena vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden ja palveluiden sekä myös teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukesissa työskentelee noin 250 henkilöä ja sen toimisteet ovat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Talotekniikan ammattilaisina meitä lähimpänä on tietenkin rakennustuotteiden valvonta, jonka alle LVI-tuotteetkin kuuluvat. Muita Tukesin valvovan silmän alla olevia toimialoja ovat esimerkiksi sähkö, hissit, painelaitteet, pelastustoimen laitteet, mittauslaitteet, ilotulitteet, kemikaalituotantolaitokset jne.

Tukes toimii Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla. Rakennustuotteiden markkinavalvontaa ohjaa Ympäristöministeriö. TEM asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan Tukesin neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on tukea Tukesin strategista suunnittelua ja edistää sidosryhmäyhteistyötä. Elämme koko ajan eräänlaisessa murroksessa mm. digitalisaation vuoksi, jolloin myös Tukesin pitää pysyä ajan hermolla. Turvallisten toimintatapojen edistämisen ja mahdollistamisen pitää onnistua myös tulevaisuudessa.

Aina ei mene aivan putkeen

Monet meistä varmasti huomasivat viime aikoina lehdissä olleen artikkelin erään valmistajan muovisen käyttövesiputken materiaaliongelmista. Kyseisen putki määrättiin myyntikieltoon. Tulokset olivat yllätyksiä jopa tuotteiden myyjille. Tukes testaa jo markkinoilla olevia tuotteita pistokoemaisesti, ja valmistajien tulee itse huolehtia siitä, että markkinoille tuotavat tuotteet täyttävät määräykset. Vesiputkiesimerkki oli hyvä osoitus Tukesin toiminnasta. Testaamisen avulla voitiin varmistaa, mitkä markkinoilla olevat tuotteet täyttivät vaatimukset ja minkä kanssa oli ongelmia. Lohdutuksen sanana voi sanoa, että hyviäkin tuotteita oli, mutta testauksen avulla saatiin turvallisuusriskin sisältävät tuotteet karsittua pois.

Vastuullisen toimijan tietopankki

Tukesilla on erinomaiset nettisivut, joihin jokaisen alan tekijän kannattaa tutustua. Sivustolta löytyy monipuolisesti tietoa, ohjeita ja määräyksiä mitä moninaisimmista asioista. Koska Tukesin resurssit ovat rajalliset ja toimintakenttä laaja, ei Tukesilla ole mahdollisuuksia havaita kaikkia mahdollisia puutteita ja virheitä. Meistä jokainen voi toimia Tukesin apuna vaaraa aiheuttavien tuotteiden havainnoinnissa. Yksityiset henkilöt voivat ilmoittaa havainnoistaan Tukesille esimerkiksi nettisivujen välityksellä. Nettisivuilta löytyy myös listauksia tuotteista, joiden kanssa on ollut ongelmia.

Asiantuntevaa riskinhallintaa

Paula Porkolalla on hyvin hallussa Tukesin rooli rakentamisen kentässä. Kaikkien ohjeiden ja määräysten viidakossa on hienoa, että joukostamme löytyy ihmisiä, jotka jaksavat ottaa asioista selvää ja jotka tekevät töitä turvallisuutemme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Turvallisuutta ei voi koskaan korostaa liikaa. Siksi haluamme kiittää Paulaa ja Tukesia hyvästä työstä. Kiitos!