Julkaistu: 14.03.2014

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo (TATE) on uudistunut joulukuussa 2013. TATE12 korvaa aiemman TATE 95:n ja testikäytössä olleen TATE 09:n. Rakennuttamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot ovat yhdenmuotoisia ja sisältävät samat vaiheet ja otsikot. Seuraavassa keskitytään pääasiassa taloteknisen suunnittelun (LVI, RAU ja SÄHKÖ) tehtäväluetteloon TATE12.

Tehtäväluetteloa voidaan käyttää kaikkien rakennuttamis- ja urakointimuotojen yhteydessä. Se sopii sekä uudis- että korjausrakentamiseen.
Tavoitteena on entistä paremmin määrittää molempia osapuolia sitovasti se, mitä on sovittu ja tilattu.
Suunnittelu jaetaan perustehtäviin vaiheittain.
Erikseen tilattavat lisätehtävät pitää määrittää erikseen joka vaiheelle.
Ne tehtävät, joita ei tilata pitää yliviivata tehtäväluettelosta.
Ilmaisua ”soveltuvin osin” ei saa käyttää uuden tehtäväluettelon yhteydessä.
Rakennuttamisen ja suunnittelun vaiheet on määritelty osin uudelleen.

VAIHEET:

• Tarveselvitys
• Hankesuunnittelu
• Suunnittelun valmistelu
• Ehdotussuunnittelu
• Yleissuunnittelu
• Rakennuslupatehtävä
• Toteutussuunnittelu
• Rakentamisen valmistelu
• Rakentaminen
• Käyttöönotto
• Takuuaika

Ehdotussuunnittelu ja Yleissuunnittelu vastaaavat aiempia luonnosvaiheita L1 ja L2.
Rakennuttajakonsultti on pääsääntöisesti mukana kaikissa vaiheissa. Usein tilaaja tekee tarveselvityksen ilman suunnittelijoita. Hankesuunnittelun voi tehdä lopullinen suunnitteluryhmä tai erillinen hankesuunnitteluun erikoistunut konsultti.
Arkkitehdit muistuttavat, että hankesuunnitteluvaiheessa ei tehdä mitään pohjapiirustuksia, ainoastaan tilakaavioita. TATE-suunnittelussa se tarkoittaa sisäilma-, energia- ja laatutasovaatimuksia ja sanallisia järjestelmäkuvauksia.

Jokaiseen vaiheeseen liittyy samanlainen 5-portainen menettely:
• Edellytysten toteaminen
• Valmistelu
• Käynnistäminen
• Suoritus
• Suorituksen hyväksyminen

Talotekniikkaan liittyy lisäksi kaksi isoa liitekokonaisuutta:

Ensimmäisessä liitteessä on esitetty järjestelmälaajuudet eri rakennustyypeissä. Tilaaja valitsee taulukosta joko oletuslaajuuden tai sitten itse rastittaa halutut järjestelmät.

Toisessa liitteessä on tehtävälaajuus eri hankintamuodoissa. Näistä kokonaisurakka ja projektinjohtourakka ovat tuttuja jo vuosien takaa. Uudempi urakkamuoto on avoimen rakentamisen periaate. Siinä sovitaan yhdessä suunnittelun alussa minkä tyyppisiin muutoksiin missäkin tiloissa varaudutaan. Rakennukseen tulee kiinteä muuttumaton osuus sisältäen portaat, konehuoneet, märkätilat, aulatilat etc. Muuttuva osuus koskee lähes kaikkia vuokrattavia tiloja (toimistot, neuvottelutilat, laboratoriot, myymälät, ravintolat). Niiden toteutussuunnittelu tehdään vasta, kun ensimmäinen käyttäjä tarpeineen on selvillä.

Uudet tehtäväluettelot yksikäsitteistävät sitä, mitä kukin suunnittelutehtävä sisältää.
Se myös auttaa tilaajaa ymmärtämään, mitä kaikkea rakennukseen ja sen suunnitteluun saattaa liittyä.

Uudet tehtäväluettelot on helpoin hankkia Rakennustiedon verkkokaupasta