Julkaistu: 06.09.2018

Talotekniikka tietoa turvaamassa

Tieto, pieni sana, jolla on kuitenkin aivan valtaisa merkitys tämän päivän maailmassa. Se, jolla on tietoa, se hallitsee ympäristöään. Koska tieto lisää valtaa, saattaa joillakin tahoilla olla pyrkimys päästä muiden omistamaan tietoon käsiksi – ilman lupaa. Tämän takia tärkeä tieto pitää piilottaa. Jos ei piilottaminen onnistu, tieto pitää suojata. Useimmiten tulee kysymykseen piilottaminen ja suojaaminen samanaikaisesti.

Tämän päivän tieto on servereillä konesaleissa. Konesalit tarvitsevat toimiakseen valtavan määrän tekniikkaa, joka ylläpitää toimintaa. Tarvitaan sähköä, jäähdytystä, ilmanvaihtoa, automatiikkaa, kulunvalvontaa jne. Tämäkään ei riitä. Tiedon turvaamisen kannalta ei ole oleellista, että edellä mainittuja on tarjolla – niitä pitää olla tarjolla koko ajan ja suurella varmuudella. Tiedon hukkaaminen sähkökatkon tai laitevian takia ei ole vaihtoehto. Tiedon turvaamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Ilman talotekniikkaa ei tieto säily. Jotta tiedon säilyminen varmistettaisiin, on myös talotekniikassa tehtävä normaalista poikkeavia ratkaisuja. Järjestelmien yksinkertaisuus on hyvä asia, kaksinkertaisuus parempi. Konesaleja palvelevat talotekniset järjestelmät yleensä vähintäänkin kahdennetaan, mutta joskus asiat viedään vieläkin pidemmälle. Varmistetaan varmistuksia. Tästä päästään takaisin sanaan yksinkertainen. Kun aletaan miettiä, miten taataan jonkin laitteen tai järjestelmän osan toiminta, syntyy helposti erilaisia monimutkaisia varmistuksia. Silloin on parempi palata hieman taaksepäin pohdinnoissa ja etsiä yksinkertaisempi ratkaisu. Yksinkertaiset, itsenäisesti toimivat järjestelmät, ovat luotettavampia tiedon turvaamisessa kuin monimutkaiset himmelit, joiden toiminnasta kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Noin karkeasti sanoen.

Ei riitä, että suunnittelija tietää, miten tietoa suojaava järjestelmä toimii. Paljon tärkeämpää on, että sama tieto löytyy järjestelmän ylläpitäjältä.

Markku Lilja
Yksikön päällikkö
Diplomi-insinööri, LVI
Turvatilat ja konesalit
Rakennusautomaatioasiat
040 591 2285