Julkaistu: 19.09.2018

Syksy tuo muutoksia Insinööritoimisto Äyräväisellä

Yrityksen nimi vaihtuu syyskuun lopussa Äyräväinen Oy:ksi.

Palvelutarjontamme on laajentunut siinä määrin, ettei insinööritoimisto-etuliite enää riittänyt kuvaamaan kaikkea toimintaamme.

Perinteistä LVI-suunnitteluosaamistamme täydentävät uudet palvelumme liittyen rakennuttamiseen ja valvontaan sekä rakennusautomaation toimintaselvityksiin ovat saaneet hyvän vastaanoton ja laajentuneet selvästi.

Äyräväisen julkisen sektorin yksikön päällikkönä toimiva DI Henri Airaksinen on samalla nimitetty yrityksen varatoimitusjohtajaksi.

Aiemmin sovitun mukaisesti syksyllä 2019 Mikko Äyräväinen jää vähemmistöosakkaaksi ja liiketoimintayksiköiden vastuuhenkilöitä sitoutetaan yrityksen toimintaan osakkuusjärjestelyin. Tuolloin enemmistöosuus siirtyy nykyisille yksikön päälliköille Henri Airaksiselle, Pasi Heiskaselle ja Markku Liljalle.

Näiden muutosten myötä lupaamme jatkaa itsenäisenä, kehittyvänä ja kasvavana suomalaisena yhtiönä jatkossakin!

Lisätietoja:

Mikko Äyräväinen
Toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri, LVI
0400 507 688