Julkaistu: 25.04.2019

Suuria muutoksia lyhyessä ajassa

Nykyään yhä useampi vaihtaa ammattia elämänsä aikana. Niin kävi minullekin. Aikaisemmalta ammatiltani
olin laborantti ja ehdin toimia alalla useamman vuoden ajan, kunnes aloin kaivata monipuolisuutta sekä
uusia haasteita työhöni. Jonkin aikaa mietittyäni päätin ottaa rohkean askeleen eteenpäin kohti uutta
ammattia, irtisanouduin tutusta ja turvallisesta laborantin virastani ja lähdin opiskelemaan talotekniikkaa
Metropolia ammattikorkeakouluun. Kiinnostus juuri talotekniikkaan heräsin kun, olin kuullut alan
monipuolisuudesta ja työllistymisestä paljon hyvää. Päätös ammatinvaihdosta ja vaihto juuri talotekniikan
alaan on osoittautunut kaikin puolin onnistuneeksi.

Metropolia antoi hyvän pohjan työuralleni LVI-suunnittelijana. Metropolian opintoihin kuului
perusopintojen sekä talotekniikkaan syventyvien opintojen lisäksi hyvin paljon ryhmässä tehtäviä
suurempia projekteja, jotka ehkä omalla tavallaan muistuttivat projekteja, joita työelämässä saattaisi tulla
vastaan. Niiden avulla opittiin esimerkiksi toimimaan ryhmässä ja ottamaan muut projektiin kuuluvat
henkilöt huomioon, siten että projekti eteni sovitussa aikataulussa ennalta sovittujen kriteereiden
mukaisesti.

Oma työurani LVI-alalla alkoi, kun suoritin kaksi harjoittelujaksoa Äyräväisellä vuoden 2018 keväällä,
opintojani oli enää puoli vuotta jäljellä. Harjoittelujaksojen aikana pääsin mukaan moniin eri projekteihin
avustavana LVI-suunnittelijana ja pääsin soveltamaan opiskelun kautta opittua käytäntöön sekä oppimaan
paljon uutta LVI-suunnittelusta. Projektit, joihin sain osallistua, olivat monipuolisia ja niiden avulla pääsin
haastamaan sekä kehittämään itseäni. Vaikka Metropoliasta sainkin hyvän peruspohjan LVI-suunnitteluun,
tuntui siltä, että harjoittelujaksojen aikana työpaikalla opin enemmän uusia asioita lyhyessä ajassa, kuin
koskaan aiemmin.

Harjoittelun lisäksi tein myös lopputyöni loppusyksyn aikana Äyräväisellä. Oman haasteen opintojen
loppuun saattamiseen ja samanaikaisesti työskentelyyn antoi kotona leikki-ikäinen esikoinen sekä kesällä
syntyvä kuopus. Sain kuitenkin mielenkiintoisen aiheen sekä hyvää ohjausta opinnäytetyön tekemiseen
työpaikan puolesta, joka osaltaan edesauttoi valmistumista hieman tavoiteltua aiemmin.
Siirtyminen koulunpenkiltä suoraan työelämään tuntui luontevalta, sillä sain jatkaa työuraani Äyräväisellä
myös valmistumisen jälkeen. Valmistumisen jälkeen olen saanut enemmän vastuuta projekteissa ja työ on
ollut mielekästä sekä motivoivaa.

-Reetta Heinisuo, LVI-suunnittelija