Julkaistu: 04.01.2017

Suunnittelijat mukaan teknisiin valvontatehtäviin

RAKLI julkaisi vertailuraportin Suomen ja Itävallan asuinkerrostalokohteiden uudis- ja korjausrakentamisen kustannuksista.
Kustannukset ovat Suomessa jopa kymmeniä prosentteja korkeammat kuin Itävallassa. Suurimat erot maiden välillä näyttävät syntyvän toimintatavoista, rakentamiskulttuurista sekä käytetyistä teknisistä ratkaisuista. Vaikka vertailusta rajattiin pois suunnittelukustannukset ja vaikka me Äyräväisellä emme asuntosuunnittelussa ole mukana, annetaan raportissa mielenkiintoista tietoa myös suunnittelijoiden tehtävien eroista. Itävallassa TATE-suunnittelija vastaa usein suunnittelutehtäviensä lisäksi oman alansa teknisistä valvontatehtävistä, laitteistojen ja järjestelmien tarkastuksista sekä käyttöönottokokeista. Sen sijaan meillä Suomessa rakennusaikainen valvoja on yleensä rakennuttajan palkkaamana eri organisaatio.

Äyräväisellä esitämme, että meitä LVIA-suunnittelijoita voi käyttää nykyistä enemmän rakennuttajakonsultin apuna urakkatyön aikaisessa valvontatyössä. Suunnittelija tuntee jo sekä kohteen että suunnitelmat erityispiirteineen, joten tiedonsiirtokatkoksen riski LVIA-suunnittelijan ja -valvojan välillä jää pois. Itse asiassa Itävallassa tehdään juuri niin, kuin olemme jo joitakin asiakkaitamme saaneet palvella ja asiakkaillemme suositelleet.

Lue lisää RAKLIn raportista täällä.

Mikko Äyräväinen
Toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri, LVI
0400 507 688