Julkaistu: 12.05.2017

Rakentamis- ja energiatodistusmääräykset muuttumassa – lähes nollaenergiarakentaminen lähestyy

Uudisrakennusten energiatehokkuus ja uudisrakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto.

Ympäristöministeriö julkaisi lokakuussa 2016 asetusluonnokset, joihin on tehty lähes nollaenergiarakentamisen edellyttämien muutosten lisäksi lakiteknisiä ja terminologisia muutoksia. Asetusluonnokset ovat tällä hetkellä EU-käsittelyssä, ja niiden soveltamisen on edelleen tarkoitus alkaa uudiskohteissa, joille haetaan rakennuslupa 1.1.2018 jälkeen.

Lue aiemmasta uutisestamme, mitä muutoksia on luvassa.

Uudisrakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevan asetusluonnoksen sisältäessä vain määräykset on Talotekniikkateollisuus ry on julkaissut opasluonnoksen asetuksen tueksi. Käytännössä opas korvaa entisen RakMK D2:n sisältäen sekä uuden asetuksen määräykset että niihin liittyvät ohjeet, selostukset ja liitteet.

Energiatodistukset

Huhtikuussa 2017 on julkaistu luonnos energiatodistuslain muuttamiseksi. Se ei juuri tuo käytännön muutoksia, vaan sisältää lakiteknisiä ja terminologisia muutoksia. Lain tueksi on tulossa Ympäristöministeriön asetus, joka astuisi voimaan 1.1.2018.

Siirtymäaikasäännöksen mukaisesti 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille tulee hankkia energiatodistus myynnin ja vuokrauksen yhteydessä.

Luvanvarainen korjausrakentaminen

Ympäristöministeriö julkaisi lokakuussa 2016 asetusluonnoksen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Se ei juuri tuo käytännön muutoksia vuonna 2013 alkaneisiin määräyksiin. Tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaamiselle on lisätty määrittelyt. Lisäksi lämmitysjärjestelmille on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset. Asetus on tarkoitus antaa vielä kevään 2017 aikana.