Julkaistu: 11.01.2017

Rakennusautomaatiojärjestelmän nykytilanneselvitys

Toimiva rakennusautomaatiojärjestelmä on edellytys oikeiden olosuhteiden ylläpitoon kiinteistössäsi.
Vanhentunut tai huonosti toimiva järjestelmä voi vaikuttaa sisäilman laatuun ja kiinteistön energiatehokkuuteen. Insinööritoimisto Äyräväinen tarjoaa rakennusautomaation nykytilanneselvityksiä.

Rakennusautomaation nykytilanneselvityksen perusteella kiinteistön toimivuuden kannalta tärkeät epäkohdat ja puutteet voidaan havaita.

Selvitys sisältää

Nykytilanneselvityksessä tarkastetaan mm. seuraavia asioita:

  • Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän ja dokumentoinnin nykytilanne
  • Automaatiojärjestelmän alakeskukset ja valvomo
  • Rakennusautomaatiolaitteet
  • Käyttäjien kokemukset

Nykytilanneselvityksestä toimitettava raportti sisältää mm. seuraavia asioita:

  • Havainnot ja selvitys rakennusautomaatiojärjestelmän nykytilanteesta
  • Varaosien saatavuus
  • Ehdotetut parannustoimenpiteet rakennusautomaatiojärjestelmän ja sen laitteistojen osalta

Rakennusautomaation nykytilanneselvityksen tarkoituksena on antaa omistajalle ymmärrys oman kiinteistön rakennusautomaation nykytilasta esim. PTS-suunnittelua varten.

Hinta

Rakennusautomaation nykytilanneselvityksen hinta alkaen 1000 € (alv.0%) riippuen kiinteistön rakennusautomaation laajuudesta. Nykytilanneselvitykseen kuuluu aina kohdekäynnit ja raportit.

Hintaesimerkkejä:

  • 1000 € (alv.0%) esim. päiväkoti, 3 iv-konetta max 200 automaatiopistettä
  • 5000 € (alv.0%) esim. isohko koulu, 10 iv-konetta, max 1000 automaatiopistettä
  • Edellä mainittuja isommat kohteet sovitaan tapauskohtaisesti

Lisätietoja rakennusautomaatioasioista:

Markku Lilja
Yksikön päällikkö, diplomi-insinööri, LVI
Turvatilat ja konesalit, rakennusautomaatioasiat
040 591 2285