Julkaistu: 29.10.2014

R22-kylmäaine käyttökieltoon

Vuoden 2015 alussa astuu voimaan HCFC-kylmäaineen R-22 käyttökielto. Käyttökielto tarkoittaa sitä, ettei jäähdytysjärjestelmiin saa enää lisätä kyseistä kylmäainetta, vaikka se olisi talteen otettua ja puhdistettua. Käyttökieltoon on valmistauduttu jo 15 vuoden ajan, koska vuoden 2000 alusta lukien R-22 -kylmäaineelle rakennettuja uusia laitteita ei saanut Suomessa saattaa markkinoille vaikka niitä edelleen valmistettiin mm. Italiassa. Suomessa näihin laitteisiin vaihdettiin kylmäaineeksi siihen aikaan uusi seoskylmäaine R-407C, joka lämpötilaliukuman ja PE-öljyn vuoksi aiheutti alussa tiettyjä haasteita. Vuoden 2010 alusta lähtien ei uutta R-22 -kylmäainetta ole saanut lisätä kylmälaitoksiin, vaan lisättävän aineen on pitänyt olla kierrätettyä.

R-22:n lisäksi Suomessa ei ole käytössä ainakaan laajamittaisesti muita HCFC-ryhmään kuuluvia kylmäaineita, joten tämä on viimeinen yhdiste kylmäalalla, jolla on ODP-vaikutus eli otsonikerrosta tuhoava ominaisuus. Tämä on tosin vain 5,5 % referenssiaineen R-12 ODP-arvosta.

Kylmäainevalmistajat ovat kehittäneet R-22 -kylmälaitoksiin ns. huoltokylmäaineita, joita voi lisätä järjestelmään ilman öljyn vaihtamista. Huoltokylmäaineiden ominaisuudet eivät kuitenkaan täysin vastaa R-22:n ominaisuuksia, joten esimerkiksi vuotoriski voi kasvaa moninkertaiseksi, jäähdytysteho yleensä pienenee 5… 20 % ja liukuman omaavina aineina huoltokylmäaineet saattavat aiheuttaa vedenjäähdytyskoneessa höyrystimen jäätymisen. Näitä huoltokylmäaineita onkin pidettävä lähinnä hätäratkaisuna kriittisen tärkeän R-22 -laitoksen toiminnan ylläpitämisessä siihen asti, kun järjestelmä saadaan uusittua. Ovathan R-22 -laitokset jo vähintään 15 vuoden ikäisiä, jota voidaan pitää normaalina jäähdytyskoneen elinkaarena.

Tulevaisuudessa toteutettavat kylmäaineiden käyttörajoitukset perustuvat yhdisteiden GWP-arvoon, joka on kasvihuoneilmiötä aiheuttava ominaisuus. GWP-arvon referenssiaine on hiilidioksidi, jonka GWP-arvo on 1.

Erityisen korkean GWP-arvon (yli 2 500) omaaville kylmäaineille tulee käyttörajoitus (määrätyin poikkeuksin) vuoden 2020 alussa. Tämä koskee käytännössä yhdistettä R404A, joka on yleisin kaupan kylmälaitteissa esiintyvä kylmäaine tällä hetkellä, ja jonka GWP-arvo on 3 922.

Jos kiinteistössä on edelleen jäähdytyslaitteiston kylmäaineena R-22, alkaa sen uusimisella olla kiire.