Julkaistu: 30.12.2018

Palvelumme paranee

Suunnittelualan kiireet ovat jatkuneet vielä tänäkin vuonna. Samaan aikaan asiakastarpeet ovat muuttaneet ja laajentaneet myös meidän palvelupalettiamme. Pelkkä perinteinen LVIA-suunnittelu ei riitä.

Asiakastarve keskiössä

Arvojemme mukaisesti pyrimme ensisijaisesti auttamaan asiakastamme pääsemään omassa työssään eteenpäin. Se tarkoittaa hyvää suunnittelua kaikenlaisissa rakennusprojekteissa mutta myös asiantuntevaa apua ongelmien selvittämisessä ja käyttäjätarpeiden ratkomisessa.

Niissä korostuvat palvelun nopeus, aikatauluhallinta, suunnitelmien virheettömyys ja kustannustehokkuus. Erityisen tärkeää on tuntea asiakkaan liiketoiminta sekä tarpeet ja tavoitteet.

Vastaavasti meidän on raporteissamme ja suunnitelmissamme käytettävä asiakkaan kieltä varoen verhoutumasta tekniseen jargoniin. Viimeksi mainittu on ollut aiemmin meille insinööreille vähän vaikeaakin.

Toimivuustarkastukset auttavat

Iso osa asiakkaidemme ongelmista liittyy käyttäjävalituksiin huonosta sisäilmasta tai puutteellisesti toimivasta tekniikasta. Ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen toimivuustarkastelulla voidaan ensin katsoa se, onko kiinteistöllä mahdollisuutta tarjota hyvää tai edes tyydyttävää sisäilmastoa. LVI-järjestelmiin liittyvä rakennusautomaatio on erityisesti tarkastelun kohteena.

Palvelu kattaa pikaisen suunnitelmien läpikäynnin, paikalla tehtävät järjestelmien toimivuustarkastukset sekä raportoinnin. Kartoitus antaa tietysti myös selkeän kuvan ylläpidon tasosta.
Tämän jälkeen voidaan todeta mahdollisten sisäilmatutkimusten tarve. Ensimmäiset läpiviedyt hankkeet ovat osoittaneet tämän tyyppisen

palvelun olevan sekä tarpeellinen että erittäin kustannustehokas. Iso osa valituksista tai puutteista saadaan taklattua jo alkuvaiheessa.

Rakennuttaminen ja valvonta täydentävät osaamistamme

Rakennuttaminen ja valvonta ovat olleet vuoden ajan palveluvalikoimassamme, ja olemme työllistäneet sillä neljä henkilöä. Tulevana vuonna palvelu työllistää jo kuusi henkilöä. Suurin
ilon aihe on suunnittelun ja rakennuttamispalvelujen synergia.

Pystymme varsinkin pienemmissä projekteissa tarjoamaan täyden palvelun yhden luukun periaatteella. Parhaimmillaan teemme ensin toimivuustarkastelun, sitten muutossuunnittelun ja lopulta rakennutamme sekä valvomme muutostyöt. Ensi kokemukset tällaisista kokonaispaketeista ovat erittäin rohkaisevia. Säästöä tulee sekä ajassa että rahassa.

Äyräväinen Oy kasvaa, sähköistyy ja säilyy itsenäisenä

Meitä on nykyään yli 40 ammattilaista. Nimi lyheni mutta toiminta laajeni. Omistajamuutokset toteutetaan kolme vuotta sitten tehdyn suunnitelman mukaisesti. Niillä varmistetaan, että Äyräväinen Oy säilyy itsenäisenä, suomalaisena talotekniikan suunnitteluja rakennuttamisosaajana myös jatkossa.

Niin siitä talotekniikasta. Sähkösuunnittelussa olemme perinteisesti luottaneet osaaviin yhteistyökumppaneihin, mutta ensimmäinen oma sähkösuunnittelijamme aloitti meillä lokakuun lopulla. Sähkövalvojana toimiva sähköinsinööri meillä on ollut jo aiemmin.

Aluksi sähkösuunnittelu palvelee omien LVI-hankkeidemme pieniä sähkötarpeita ja laitetilojen sähkösuunnittelua, mutta tulevaisuus näyttää josko se siitä laajenee.

– Mikko Äyräväinen