Julkaistu: 16.03.2015

Lähes nollaenergiarakentaminen alkaa muotoutua

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaan kaikki uudisrakennukset ovat 31.12.2020 jälkeen lähes nollaenergiarakennuksia ja viranomaisen omistamat ja käyttämät uudisrakennukset jo 31.12.2018 jälkeen. Helmikuun alussa kansallinen työryhmä julkisti säädösvalmistelun pohjaksi näkemyksensä, mitä ”lähes nollaenergiarakennus” voisi Suomessa tarkoittaa. Laskennallisten tarkastelujen ja selvitysten avulla lähes nollaenergiarakennuksiin päädyttiin esittämään käytössä jo olevia ratkaisuja, jotka ovat energiansäästövaikutuksiltaan merkittäviä, teknisesti toimivia ja kustannustehokkaita, takaisinmaksuajaltaan alle 30 vuotta. Käytännössä näitä ratkaisuja olisivat esimerkiksi uudistoimistorakennuksessa:

  • erittäin korkea ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde
  • ikkunoiden U-arvo 0,6…0,8 W/m2K, pieni auringon lämpösäteilyn kokonaisläpäisy
  • erittäin pieni ilmanvuoto
  • nykyistä pienemmät kylmäsillat
  • energiatehokas valaistus (led)
  • tarpeenmukainen ilmanvaihto
  • tarpeenmukainen valaistus
  • vaipan lämmöneristys nykymääräysten mukaisesti (ei passiivirakenteita)

 

Suomessa uusienkin energiatehokkuusvaatimusten osoittamiseen käytettäisiin E-lukua, jonka raja-arvot laskisivat nykyisestä. Myös laskentatapa muuttuisi ostoenergian, mahdollisen ulosmyytävän energian ja uusituvan energian osalta. Alla olevasta kuvasta kuitenkin nähdään, että ”lähes nollaenergia” ei kuitenkaan tarkoita, että E-luku olisi lähes nolla.

Screenshot 2015-03-16 11.15.46

Kuvalähde: Kohti lähes nollaenergiarakennusta. FInZEB-hankkeen tulokulmia. 5.2.2015 [http://finzeb.fi/app/uploads/2015/02/FInZEB_Reinikainen_Erja_20150205.pdf]

Erittäin korkean energiatehokkuuden ja pienen energiankulutuksen lisäksi direktiivi edellyttää energian olevan peräisin laajalti uusiutuvista lähteistä (aurinkoenergia, maalämpö ja tuulivoima). Tähän luettaisiin rakennuspaikalla tuotetun uusiutuvan energian lisäksi myös lähellä tuotettu uusiutuva energia. Kaukolämpöä ei luettaisi lähellä tuotetuksi.

Uusien määräyksien on tavoitteena tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Insinööritoimisto Äyräväinen seuraa säädöstyön etenemistä ja laatii jatkossakin niin uudis- kuin korjauskohteiden energiaselvityksiä ja energiatodistuksia sekä energiankulutus- ja olosuhdesimulointeja.

Lisätietoja FInZEB-hankkeesta (eli Finnish near Zero Energy Building) löytyy osoitteesta www.finzeb.fi.