Julkaistu: 14.06.2013

Laadukas suunnittelu ymmärtää kokonaisuuden

LVI-suunnittelun laadun on oltava hyvä kaikissa olosuhteissa. Koska tämän päivän rakennustyömaat etenevät vauhdilla eteenpäin, ei työmaan ratkaistavaksi yksinkertaisesti voi enää jättää asioita. Suunnitelmien on oltava yksiselitteiset ja ne on sovitettava yhteen muiden suunnittelualojen suunnitelmien kanssa hyvissä ajoin. Suunnittelijan on ymmärrettävä teknisten valintojensa merkitys kokonaisuuden kannalta ja toisaalta hänen on tiedettävä, miten ja missä järjestyksessä myös itse rakentaminen tapahtuu. Kokemuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Suunnittelu vie aikansa. Projektin nopein mahdollinen läpimenoaika hankesuunnittelusta vastaanottoon ei saa olla tärkein ohjaava tekijä. Vaikka suunnittelun tavoitteena on paras mahdollinen lopputulos, ohjaa kiire usein toimintaa helpoimman ratkaisun suuntaan. Asioita pitää voida miettiä perusteellisesti. Suunnittelusta tinkiminen ei tule säästöinä takaisin.

Suunnitteluryhmät ja vakiosuunnittelijat luottamuksen lähde

LVI-suunnittelutyö perustuu LVI-suunnittelijan, tilaajan ja muiden suunnittelualojen suunnittelijoiden väliseen yhteistyöhön. Mitä paremmin henkilökemiat toimivat, sitä parempaan lopputulokseen usein päädytään. Tästä päästäänkin asian ytimeen. Vakiosuhde tilaajan ja suunnittelijan välillä on tärkeä keskinäisen luottamuksen ja toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi. Vielä pidemmälle viety ratkaisu on vakiosuunnitteluryhmät. Kun ryhmän suunnittelijat tuntevat toisensa usean yhteisen projektin ajalta, muodostuu kiinteitä toimintatapoja, joita yksittäisissä projekteissa ei olisi mahdollista syntyä. Projektiryhmä sen sijaan tietää, miten toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmä puhaltaa yhteen hiileen. Monet valistuneet rakennuttajat ovat huomanneet tämän, ja tarjouspyynnöissä korostetaankin usein suunnitteluryhmien tärkeyttä.

Koulutus arvoonsa

LVI-suunnittelijaksi tullaan koulutuksen ja harjoittelun kautta. Oikeastaan koko suunnittelijan työura on jatkuvaa kouluttautumista ja asioiden selvittelyä. Perusteet työhön kuitenkin luodaan ihan perinteisesti koulun penkillä. On havaittavissa suuntausta, että koulutus ei kuitenkaan tulevaisuudessa tukisi täydellisesti suunnittelualalle haluavia. LVI-suunnittelija tarvitsee perustiedot nimenomaan LVI-suunnittelusta ja LVI-järjestelmistä sekä talotekniikkaan oleellisesti liittyvistä asioista. Perusteiden tietämyksen puute ei ole opiskelijan etu, kun hän myöhemmin istuu suunnittelupöydän ääressä. Tietokone kyllä mitoittaa putket ja kanavat puolestamme, mutta jokaisen suunnittelijan on ymmärrettävä mitoituksen periaatteet, järjestelmien toiminta ja ohjaus. Opiskeluohjelmia ei saa muokata suuntaan, jossa LVI-suunnittelu on vain sivuroolissa, koska muuten maastamme loppuvat ennen pitkää osaavat suunnittelijat. Tulevilla suunnittelijoilla on kuitenkin yksi etu puolellaan vanhempiin suunnittelijoihin verrattuna. He syntyvät suoraan 3D-maailmaan. Tietotekniikka on heille arkipäivää melkeinpä jo päiväkodista lähtien. Suunnittelutyö tulee yhä enenevissä määrin tapahtumaan kolmiulotteisessa maailmassa. Suunnittelutoimisto, joka haluaa menestyä myös tulevaisuudessa, satsaa tietomallinnukseen tosissaan.

Mikko_INSider_summer2013_www

Mikko Äyräväinen ja kesäkuun INSide-vieraamme DI Aimo Hämäläinen kesäisessä Töölössä