Julkaistu: 02.06.2013

Korjausrakentamismääräykset voimaan 1.6.2013

Asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä on juuri astunut voimaan 1.6.2013 viranomaisrakennusten osalta ja astuu voimaan 1.9.2013 yksityisten rakennusten osalta. Energiatehokkuutta on tähän asti säädelty vain uudisrakennusten osalta, joten nyt ensimmäistä kertaa ohjataan myös korjausrakentamista.

Asetus koskee vain luvanvaraista korjausrakentamista, ja korjausrakentamiseen ryhtyminen on edelleen vapaaehtoista. Lupa voidaan tarvita esimerkiksi, kun rakennuksen ulkoasu tai käyttötarkoitus muuttuu tai käyttäjien turvallisuus tai terveydelliset olot muuttuvat (putki- tai ilmanvaihtoremontti, muutos poistumisteihin tai paloturvallisuuteen). Hankkeeseen ryhtyvä voi valita asetuksessa esitetyistä vaihtoehdoista, miten hän osoittaa vaatimusten täyttymisen. Esimerkiksi julkisivuremontissa riittää, että ulkoseinän uusi lämmönläpäisykerroin (U-arvo) täyttää suoraan vaatimuksen. Vaihtoehtoisesti vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa energiankulutus- tai E-lukulaskelman kautta, mikä lienee yleisempää laajassa korjauksessa kuin yksittäisen rakenne- tai järjestelmäosan korjaamisessa.

Tärkeää on muistaa, että energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne osoitetaan teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdottomiksi.

Mitä rakennuksia korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset eivät koske?

Rakennukset, jotka eivät kuulu korjausrakentamismääräysten piiriin (pieniä täsmennyksiä on asetuksessa), ovat:
– suojellut rakennukset, jos energiatehokkuuden parantaminen aiheuttaisi ei-hyväksyttäviä muutoksia,
– tuotantorakennukset, joissa tuotantoprosessi tuottaa runsaasti lämpöä,
– enintään 50 m2 rakennukset,
– maatalousrakennukset, joissa energiankäyttö on vähäinen,
– kasvihuoneet, väestönsuojat ja vastaavat erityisrakennukset ja
– kesämökit,
– siirtokelpoiset rakennukset, jos käyttötarkoitus ei siirron yhteydessä muutu,
– hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan tarkoitetut rakennukset.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä löytyy täältä.