Julkaistu: 28.03.2014

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE) ovat uudistuneet

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE) ovat uudistuneet helmikuussa 2014. Uusi KSE 2013 korvaa vanhan KSE 1995:n sopimusehdot.
Muutoksista ovat sopineet alan järjestöt kiinteistönomistajien RAKLI, suunnittelijoiden SKOL ja arkkitehtitoimistojen ATL.

Kovin suuria muutoksia ei ole tehty. Kyse on lähinnä uusista suunnittelumenetelmistä ja käsitetäsmennyksistä.

Keskeiset muutokset:
• Asiakirjojen sijaan puhutaan aineistosta. Näin lähtöaineiston ja luovutettavien lopputuotteiden piiriin saadaan myös sähköiset aineistot, kuten tietomallit.
• Konsultin vahingonkorvauksen yläraja on ensisijaisesti toimeksiannon palkkion suuruinen.
• Sähköisesti luovutettavien tietojen eheysvaatimus on lisätty (tietotekninen virheettömyys: aineiston saavuttava kokonaisuudessaan vastaanottajalle ja oltava avattavissa sovitulla ohjelmalla ja versiolla).
• Palkkio- ja hintakäsitteiden ero on määritelty:
– palkkio ei sisällä erityisiä korvauksia ja kuluja eikä matkakustannuksia/matka-aikaa
– hinta sisältää erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset/matka-ajan
• Matkakustannuksista ja -ajasta on lisätty oma uusi kohta, mm. matkustamiseen käytetystä ajasta on oikeus veloittaa 60 % sovitusta aikapalkkiosta.
• Erityiset korvaukset on selkeytetty tavanomaisesta poikkeaviksi (toimeksiantoon tyypillisesti kuulumattomat tehtävät sekä laitteiden, ohjelmistojen tai välineiden käyttö)

Konsultin vastuusta on todettu seuraavaa:
• Konsultin vastuu kolmannelle aiheuttamistaan vahingoista on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.
• Konsultin vastuu on voimassa 2 vuotta kohteen vastaanottamisesta, tai 5 vuotta aineiston luovuttamisesta jos rakentaminen viivästyy.

Myöhästymiseen liittyy pieniä tiukennuksia:
• Myöhästymissakko on 0,2 % / työpäivä koko toimeksiannon palkkiosta lisä- ja muutostöineen, max 50 työpäivää.
• Enimmäismäärä on siten 10 %, kun KSE 1995:ssa se oli 5 %.
• Myöhästymissakko koskee myös tilaajan viivyttelyä lähtötietojen toimituksessa ym.

Riitojen ratkomisessa lähdetään ensisijaisesti sopimisesta:
• ensisijaisesti osapuolten välinen neuvottelu
• yhteisesti pyydetty asiantuntijalausunto
• välimiesmenettely
• molempien osapuolien sopimus käräjäoikeudessa

Uudet sopimusehdot voidaan ottaa käyttöön välittömästi uusissa hankkeissa.
Sopimusehtoja voi hankkia Rakennustiedon nettikaupasta: