Julkaistu: 16.06.2017

Kiirettä ja kasvua

”Kiireessä korostuu hyvän suunnittelun merkitys.”

Suunnittelualan kiireet ovat jatkuneet koko alkuvuoden. Kasvua rajoittaa työvoimapula, mutta helpottavana tekijänä on ollut henkilöstön vähäinen vaihtuvuus. Uusia suunnittelijoita palkkaamme pääasiassa koulun penkiltä. Tie on pitkä, mutta se myös takaa yrityksemme kulttuurin ja toimintamenetelmien perinpohjaisen oppimisen.

Hyvä suunnittelu kantaa

Kiireessä on kuitenkin myös hyvät puolensa, sillä silloin korostuu hyvän suunnittelun merkitys. Pyrimme tietenkin erottumaan kilpailijoistamme positiivisesti ansaitsemalla asiakkaidemme luottamuksen ensiluokkaisella palvelullamme. Tämä kuitenkin edellyttää, että suunnittelun aloittamiselle ja itse suunnittelulle varataan riittävästi aikaa.

Uudet palvelut otettu hyvin vastaan

Energiakonsultointiin ja olosuhdesimulointiin, rakennusautomaation kuntokatselmuksiin ja toimintatarkastuksiin sekä laajempaan urakoinnin aikaiseen valvontaan liittyvät uudet palvelut on otettu hyvin vastaan. Rakennusautomaation kuntokartoitukset ovat paljastaneet sen, että niille on todella suuri tarve. Vastataksemme kasvaneeseen kysyntään olemme tehneet uusia rekrytointeja. Yhteyshenkilömme kertovat mielellään uusista palveluistamme ja vastaavat kysymyksiinne.

Uusi RTS-ympäristöluokitus valmiina käyttöön

Rakennustieto on tehnyt osittan Senaatin rahoittamana uuden ympäristöluokitusjärjestelmän. Suomen oloihin kehitettynä se arvioi ja kuvaa ympäristövastuullista rakentamista selvästi ulkomaisia luokitusjärjestelmiä paremmin. Uskomme varsinkin julkisen sektorin ottavan uuden luokitusjärjestelmän käyttöön. Luonnollisesti toimimme konsulttina ja koordinaattorina tässäkin asiassa.

Äyräväinen Oy kasvaa

Meitä on tällä hetkellä 35. Elokuussa vahvuuteen liittyy vielä paluumuuttajana Timppa Seppälä. Hän alkaa hoitaa pienimuotoista rakennuttamista ja valvontaa. Visiomme on, että 2020 meitä on 40 ja liikevaihtomme ylittää neljä miljoonaa euroa. Aikomuksenamme on edelleen keskittyä ydinosaamiseemme, eli LVI- ja rakennusautomaatioalan suunnitteluprojekteihin, jotka tietenkin sisältävät osaavan jäähdytyssuunnittelun.

Sammutusjärjestelmäsuunnittelua ja kustannuslaskentaa teemme asiakkaillemme yhteistyökumppaneidemme avustamina. Sähkösuunnittelussa tukeudumme erinomaisiin partnereihimme, alan perinteisiin sähkösuunnittelutoimistoihin.

Oikein hauskaa ja rentouttavaa kesää!

Mikko Äyräväinen