Julkaistu: 12.05.2014

Kaukolämpömääräykset muuttuivat

Energiateollisuuden julkaisemissa uusissa kaukolämpömääräyksissä ja -ohjeissa K1/2013 tärkeimpänä muutoksena suunnittelun kannalta on muuttuneet lämmitysjärjestelmän mitoituslämpötilat.

– Pääasiassa uusia ohjeita noudatetaan 1.9.2013 jälkeen alkaneessa suunnittelussa.

– Ohjeiden noudattaminen määritellään asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä sopimuksessa. Kannattaa siis pirauttaa lämmönmyyjälle, jos on epävarma, sovelletaanko sen alueella näitä uusia ohjeita.

– Kaukolämpöjohtoja sijoitetaan rakennuksen alle tai sisälle mahdollisimman vähän (kohta 2.1).

– Taulukko kaukolämpölaitteiden tilantarpeesta päivitetty (kohta 2.2).

– Uudisrakennusten ja laajennusten mitoituslämpötilat enintään (kohta 3.4.1):

– lämmitys 60/30 °C (ennen 70/40 °C)

– lattialämmitys 35/30 °C (ennen 45 °C)

– kosteiden tilojen mukavuuslattialämmitys 30/25 °C (ennen 45 °C)

– ilmanvaihtoverkosto 60/30 °C (ennen 70/40 °C)

– ensiöpuolen paluulämpötila saa olla enintään 3 °C korkeampi kuin toisiopuolen paluulämpötila (ennen 5 °C) – koskee sekä uusia että olemassa olevia rakennuksia

– ilmanvaihtopatterin mitoituslämpötila 50/30 °C (ennen 60/40 °C)

– käyttöveden lämmönsiirtimen ensiöpuolen paluuveden lämpötila enintään 20 °C (ennen 25 °C)

– Mitoitustaulukkoon on lisätty lämmitetty nettoala ja lämmönmyyjän ilmoittama käytettävissä oleva paine-ero vaihtelurajoineen.

– ”Lämmityspiirit, joilla on erilaiset mitoitus- tai toimintalämpötilat tai käyttöajat, toteutetaan omilla erillisillä lämmönsiirtimillä ja säätöautomatiikalla (kohta 4.2.2). Enää ei siis esim. lattialämmitystä shuntata patteriverkostosta.

– ”Lämmönjakokeskuksen säätöventtiilit, -moottorit ja lämpötila-anturit kuuluvat lämmönjakokeskuksen valmistajan toimitukseen – -” (kohta 5.1). Tämä siis muuttaa urakkarajoja, sillä ne ovat ennen kuuluneet yleensä AU:n hankintaan.

– Puristusliitosta ei ole enää mainittu hyväksyttynä menetelmänä ensiöpuolella (kohta 6).

– ”Laiteuusinnan aikana syntyvät asiakirjat (suunnitelmat, toimintakaaviot, valvontapöytäkirja, laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet) liitetään rakennuksen huoltokirjaan.” (kohta 12.4.9) Jos tilaajalla on sähköinen huoltokirja, niin asiakirjat on siis laitettava sinne.

– Lisätty ja päivitetty pöytäkirjamalleja (kohta 13): laiteuusintapöytäkirja, asennusvalvontapöytäkirja, valmistumispöytäkirja. Mallit löytyvät excel-muodossa täältä.

– Olemassa olevien rakennusten mitoituslämpötilat enintään (kohta 14.3):

– lämmitys entiseen malliin 70/40 °C tai vanhoissa rakennuksissa 80/60 °C

– lattialämmitys 40/30 °C (ennen 45 °C)

– kosteiden tilojen mukavuuslattialämmitys 35/25 °C (ennen 45 °C)

– ilmanvaihtoverkosto entiseen malliin 70/40 °C

– Lämpimän käyttöveden kiertovesijohdon mitoitusvirtaamaksi vaadittiin ennen vähintään 30 % lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaamasta. Tämä vaatimus on poistunut.

Lisätietoja: http://energia.fi/julkaisut/112