Julkaistu: 28.11.2012

Jorma Säteri: Hyvä sisäilma ja energiataloudelliset korjaukset

Insinööritoimisto Äyräväisen syksyn asiakas- ja koulutustilaisuus pidettiin Rovaniemellä, missä Äyräväisellä on myös toimisto. Koulutustilaisuuteen oli kutsuttu esitelmöitsijäksi Sisäilmayhdistys ry:n toiminnanjohtaja DI Jorma Säteri. Säteri toimii myös lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa. Edellä mainittujen lisäksi Jorma Säteri on laajalti arvostettu LVI-alalla, ansioitunut moninaisissa asiantuntijatehtävissä ja on haluttu esitelmöitsijä LVI-alan koulutustilaisuuksissa. Insinööritoimisto Äyräväisen suunnittelijat ja paikalla olleet asiakkaamme saivatkin arvokkaan tietopaketin Säterin luennosta.

Sisäilmasto ja energiatalous

Suurin osa rakennusten energiasta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen. Tästä syystä sisäilmatavoitteet tulee asettaa oikein jo hyvin aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Sisäilmatavoitteiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota energiatehokkaaseen toteutukseen. Energiaa ei kuitenkaan kannata säästää sisäilmastosta tinkimällä, sillä huonon sisäilman aiheuttamat kustannukset yllättäen ylittävät jo nyt rakennusten lämmittämiseen kuluvat kustannukset. Säästöpotentiaalia on kuitenkin löydettävissä ja vastaus on tarpeenmukaisuus.

Terveysongelmat rakennuskannassa, kosteus- ja homevauriot

Ihmisten terveyteen heikentävästi vaikuttavia asioita rakennuksissa on useita. Puhutaan ulkoilman pienhiukkasista, radonista, kosteus- ja homevaurioista ja riittämättömästä ilmanvaihdosta. Lisäksi voidaan mainita korkeat lämpötilat sekä kesällä että talvella. Edellä mainitut ongelmat koskevat satoja tuhansia suomalaisia kotona ja työpaikoilla. Esimerkiksi merkittäville kosteus- ja homevaurioille altistuu arvioiden mukaan 550 000 – 950 000 ihmistä. Merkittävällä kosteus- ja homevaurio voidaan määrittää sellaiseksi vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen epäpuhtauksille on todennäköistä. Korjaustarve on tällaisissa tapauksissa kiireellinen.

Talotekniikan rooli rakennusten kosteusvaurioissa ja talotekniikkajärjestelmiä koskevat ehdotukset

Talotekniikkajärjestelmät voivat aiheuttaa rakennukseen kosteusvaurioita joko suoraan (putkivauriot) tai välillisesti (riittämätön ilmanvaihto). Usein ongelmat liittyvät suunnittelun virheisiin, asennusvirheisiin, huollon toimimattomuuteen ja väärään käyttöön. Monesti ongelmia aiheuttavat liian myöhään tehdyt saneeraukset. Ratkaisu talotekniikan aiheuttamiin ongelmiin on suunnitelmallisuus ja huolellisuus. Pidetään laitteet kunnossa ja käytetään niitä oikein. Puhdistetaan kattokaivot ja säädetään ilmavirrat. Tekniset ratkaisut ovat olemassa. Kuten kaikki tiedämme, rakennukset suunnitellaan ulkoilmaan nähden hieman alipaineisiksi ja näin pitääkin tehdä. Liikaa alipaineisuutta pitää kuitenkin välttää. Monesti wc-tilojen poistopuhaltimilla hoidetaan yö- ja viikonlopputuuletukset. Olisiko kuitenkin järkevää käyttää tuuletukseen ilmastointikoneita, jolloin tuuletus voitaisiin hoitaa ilman suuria alipaineita? Vaikka tunti-pari kerrallaan? Vastaus on, että olisi. Pieni alipaine estää kosteuden siirtymisen rakenteisiin, mutta liian suuri alipaine saa aikaan epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista huoneilmaan. Auto katsastetaan säännöllisesti ja voimme luottaa siihen, että se toimii kaikissa tilanteissa luotettavasti. Rakennukset ovat paljon arvokkaampia kuin autot ja vietämme niissä enemmän aikaa. Eikö olisi syytä tarkastaa rakennuksien ja niihin liittyvien tekniikoiden kunto säännöllisesti? Suodattimien vaihto tehdään useimmiten ohjelman mukaan, mutta entäpä esimerkiksi automatiikan toiminta, aikaohjelmat, anturit…?

Energiamääräykset tiukentuneet

Rakennusten energiamääräykset ovat tiukentuneet ja tulevat jatkossa edelleenkin tiukentumaan. Uusi RakMK D3 uusiutui jo ja D5 ja C4 tulevat perässä. Korjausrakentamisen energiamääräykset ovat eduskunnassa. Uusiutuvien energioiden käytön vähimmäisvaatimukset uusissa ja perusteellisesti kunnostettavissa rakennuksissa ovat tulossa parin vuoden sisällä. Suunnittelijoilla riittää haastetta.Kokonaisenergiatarkastelun pitäisi jo olla tuttu sana. Kokonaisenergiatarkastelussahan rakennuksille määrätään rakennustyyppikohtainen kokonaisenergiankulutuksen yläraja eli E-luku. E-luvun laskentaan vaikuttaa mm. käytetty energian tuotantomuoto erilaisten kertoimien avulla. Sähköllä kerroin on 1.7 ja kaukolämmöllä 0.7. Uusiutuvien energialähteiden kerroin on 0.5. Mitä jalostetumpi energiamuoto sitä suurempi on kerroin. Tulevaisuudessa on laadittava energiatodistus uusille rakennuksille, kuin myös vanhoille tapauksesta riipppuen. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on energiankulutuksen pienentäminen pitkällä tähtäimellä. Nykyinen rakennuskanta on olemassa vielä pitkään, mutta 100 vuoden kuluttua suuri osa rakennuksista on rakennettu nykyhetken jälkeen. Sisälämpötiloja kannattaa laskea, hyvä lämmöneristys ja tiiveys sisäolosuhteiden perusta Sisälämpötilat ovat yleisesti liian korkeita, yli 22°C. Asteen lasku säästää lämmitysenergiaa 5%. Energiansäästön lisäksi lämpötilan laskulla on myös terveydellistä vaikutusta. Korkeat lämpötilat lisäävät sisäilmaoireiden esiintyvyyttä. Sisäilmaolosuhteiden hallinta edellyttää hyvää lämmöneristävyyttä ja ilmanpitävyyttä, joten energiatehokkuuden parantaminen parantaa samalla olosuhteiden hallittavuutta. Ilmanvaihdossa energiatehokkuus tarkoittaa mm. hyvää lämmön talteenottoa ja tarpeenmukaista ohjausta. Tarpeenmukaisuuteen vaikuttavat osaltaan käytetyt rakennusmateriaalit. Käytettäessä luokiteltuja materiaaleja (M1-luokan materiaalit), voitaisiin ulkoilmavirtojen mitoituksessa käyttää erittäin vähäpäästöisen rakennuksen mitoitusarvoja. Yleinen tietoisuus lisääntyy koko ajan ja vaatimustaso tässäkin suhteessa.

Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Energiatehokkaaseen sisäilmakorjaukseen liittyviä teesejä ovat mm. ylilämpenemisen estäminen lämmityskaudella, kanavistojen puhdistus ja säätö, tarpeenmukaisuus, vähäpäästöiset materiaalit ja rakennuksen tiiveys. ”Näillä päästään alkuun ja kun vielä muistetaan, että ympäristöä ei pelasteta sisäilmastosta tinkimällä, ollaan oikealla polulla” päättää Jorma Säteri ansiokkaan esityksensä.

JormaSäteri_www